ArtsEqual podcast

The Equally Well Podcast is produced by the Finnish ArtsEqual initiative and University of the Arts Helsinki's research centre CERADA. The podcast series highlights...

Tiede kohtaa vaalit -keskustelu 4.2. Tiedekulmassa

ArtsEqualin rahoittajan, Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen ohjelmanjohtajat järjestävät Helsingissä 30.1.–8.2.2019 neljä temaattista keskustelutilaisuutta...

Julkaisu taidetoiminnan taloudellisista vaikutuksista työyhteisössä

Taidetta ja taidelähtöisiä menetelmiä hyödynnetään monin tavoin eri alojen työpaikoilla. Kuitenkin tietoa osallistavan taidetoiminnan taloudellisista vaikutuksista ja...

Toimenpidesuositus: Tanssi liikuttaa ja tukee oppimista

Uusin tutkimustieto ja opetussuunnitelma kannustavat lapsia pois pulpeteista oppimaan toiminnan ja liikkeen kautta, mutta työ kouluissa uusien menetelmien...

Guest lecture 'Trying to be at home in the world' by Gert Biesta

Time: Monday, the 28th January 2019, at 5 PM Place: National Museum, Auditorium (Mannerheimintie 33, Helsinki) Free entry, no need to register! Trying...

Arts research transforms Finnish society

Could we improve children’s learning and wellbeing at school by increasing access to arts activities? Do elderly people living in institutions have the right and...

Art creates hope

How could we create hope in seemingly hopeless situations? The book Critical Articulations of Hope from the Margins of Arts Education (Routledge) offers some...

Kai Lehikoinen: Kulttuuripalvelut terveyden edistäjänä

ArtsEqualin varajohtaja Kai Lehikoinen esiintuyi Tampereella Puhutaan rahasta -seminaarissa 31.10.2017. Hänen aiheensa oli "Kulttuuripalvelut terveyden edistäjinä: Kuinka...

Open lecture by prof. Michael Apple 22 October

  Time: 22 October 2018, 5 PM - 6 PM Place: Auditorium in The National Museum of Finland (Mannerheimintie 34) Michael W. Apple is an...

Guest lecture about posthumanism by Dr Marek Tesar

    Open lecture " Posthumanism, New Materialism, and Philosophy as a Method: Dreams and possibilities for (post)qualitative inquiry in...

Yhteisö ja taide -seminaari live stream 18.-20.9.2018

Yhteisöllisen taiteen, taidelähtöisten menetelmien ja tulevaisuuden työn ulottuvuuksia tarkasteleva seminaari pidettiin 18.-20.9.2018 Taideyliopiston...

Taideopiskelijat vievät teatteria ja musiikkia laitoksiin

Teatterikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian maisterivaiheen opiskelijat yhdistävät voimansa yleisökontaktikurssilla Koko lukuvuoden kestävä kurssi alkaa syksyllä...

Other Home videos

The refugee crisis in 2015 brought a tipping point for Europe regarding asylum seekers and refugees from countries like Syria, Iraq, and Afghanistan. Finland received over...

ArtsEqual-esittelyssä Johanna Hasu

Filosofian tohtori ja Pohjois-Kymen musiikkiopiston soitonopettaja Johanna Hasu tutki väitöstutkimuksessaan (Hasu 2017) oppimisen vaikeuksia pianonsoiton...

ArtsEqual-esittelyssä Katja Sutela

Katja Sutela, KM, toimii väitöskirjatutkijana Oulun yliopistossa. Sutela tutkii kehollisten musiikkikasvatusmenetelmien vaikutusta erityisnuorten toimijuuden...

ArtsEqual-esittelyssä Isto Turpeinen

Isto Turpeinen (TanssitT) on tutkija, pedagogi ja tanssija. Hän toimii vierailevana tutkijatohtorina Taideyliopistossa Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa...

Väitös: Taidekasvatus post-digitaalisella aikakaudella

Tomi Dufva tutkii Aalto-yliopiston väitöskirjassaan digitaalisuuden yleistymisen myötä nousseita kysymyksiä digitaalisuuden asemasta nyky-yhteiskunnassa....

Encounters through theatre and puppetry 24.5.

Time: 2.00-4.30 pm, Thursday 24th May, 2018 Place: Room E321, 3rd floor, Minerva, Kaivokatu 12, University of Turku   Program 14.00-14.45 Crab – a solo...

Guest lecture about dance and the Syrian civil war 17.5.

Welcome to the ArtsEqual guest lecture “Arrive, just as you are”: Dance, displacement, and the Syrian Civil War by Rose Martin Place: Theatre Academy,...

Tervetuloa Vankilateatteri-kollokvioon Helsingissä 17.5.!

Aika: To 17.5.2018 klo 9:00-17:00 Paikka: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Auditorio 1, Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki Ilmoittautuminen 14.5....