SongLab-open access workshop concept for music making

  SONGLAB is a new open access and free-off-charge workshop concept that offers for young people interested in making own music a learning environment...

7.10.2019 Research Sprint - "Cultural Value of the Arts" Keynote Lecture and Panel discussion

Warmly welcome to the ArtsEqual’s Research Sprint keynote lecture and panel discussion on Monday 7 th   October at the House of Science and Letters,   ...

Trans nature is diverse

Photo: Nacho Correa ArtsEqual researcher Jussi Lehtonen visited an Uruguayan theatre group that performs trans stories. We are in the Uruguayan...

ArtsEqual-esittelyssä Maija Puromies

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettava, kasvatustieteen maisteri Maija Puromies tutkii venezuelalaista sosiaalista musiikkikasvatusmenetelmä El Sistemaa ja...

ArtsEqual-esittelyssä Marja-Leena Juntunen

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori Marja-Leena Juntusen, FT, KL, MuM musiikkikasvatuksen alalle sijoittuva tutkimustyö liittyy...

Toimenpidesuositus: Etsivä kulttuurityö ennaltaehkäisee syrjäytymistä

Kuva: Kai Lehikoinen Taidekasvatuksella on käyttämätöntä potentiaalia sellaisten lasten ja nuorten osalta, jotka ovat vaarassa syrjäytyä myöhemmin, sanovat...

Saavutettavuus ja osallisuus musiikkikasvatuksessa -koulutuspäivä 13.4.

ArtsEqual-hanke tarjoaa Yhteistyötä ja rajanylityksiä - Saavutettavuus ja osallisuus musiikkikasvatuksessa -koulutuspäivän yhteistyössä Koulujen...

Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssi, osa 1

  OSA 1 Osallisuuden edistäminen Jaksossa keskustellaan osallisuudesta yhteiskuntaan hyvinvoinnin lähtökohtana. Miten osallisuus onnistuu eri...

Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssi 6.–27.3.2019

ArtsEqual -hanke on mukana Työterveyslaitoksen, Kelan ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen järjestettävässä mestarikurssissa, joka käsittelee suomalaisen...

Taideopiskelijat lähtevät kiertueelle hoitolaitoksiin ja vankiloihin

Taideyliopiston kurssilla tutkitaan, miten teatteri ja musiikki voivat toimia tasa-arvoisen kohtaamisen keinona palvelukodissa, vastaanottokeskuksessa, vankilassa tai...

Gert Biesta guest lecture "Trying to be at home in the world"

  Time: Monday, the 28th January 2019, at 5 PM Place: National Museum, Auditorium (Mannerheimintie 33, Helsinki) Trying to be at home in the world:...

100 minuuttia taidetta -kampanja haastaa taiteen ja kulttuurin pariin

100 minuuttia taidetta -kampanja innostaa osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan joka viikko. Kampanja kutsuu mukaan erityisesti...

Ihminen on hyvä asia – soten, hyten ja kulttuurin yhdyspinnoilla

Ihminen on hyvä asia – soten, hyten ja kulttuurin yhdyspinnoilla -seminaari pidettiin tiistaina 19.3.2019 Musiikkitalossa Helsingissä. Seminaarissa pohdittiin muun muassa,...

Kasvatustieteen professori Gert Biesta: Taiteen merkitys ei ole hyödyssä

Kuva: Kalle Kallio Kasvatustieteen professori Gert Biesta näkee taiteen paikkana, jossa voi työstää kysymystä minuudesta, haluista ja maailmassa olemisesta....

ArtsEqual-esittelyssä Mariana Siljamäki

Mariana Siljamäki (LitT) on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori, jonka opetusalueina ovat tanssipedagogiikka, kehollinen...

Musical performance reshapes identities by Tuulikki Laes at TEDxHelsinkiUniversity

In her talk, Tuulikki talks about music as a tool to create a more inclusive society, especially towards elderly people. Ageism is an increasing social issue:...

ArtsEqual podcast

The Equally Well Podcast is produced by the Finnish ArtsEqual initiative and University of the Arts Helsinki's research centre CERADA. The podcast series highlights...

Tiede kohtaa vaalit -keskustelu 4.2. Tiedekulmassa

ArtsEqualin rahoittajan, Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen ohjelmanjohtajat järjestävät Helsingissä 30.1.–8.2.2019 neljä temaattista keskustelutilaisuutta...

Julkaisu taidetoiminnan taloudellisista vaikutuksista työyhteisössä

Taidetta ja taidelähtöisiä menetelmiä hyödynnetään monin tavoin eri alojen työpaikoilla. Kuitenkin tietoa osallistavan taidetoiminnan taloudellisista vaikutuksista ja...

Toimenpidesuositus: Tanssi liikuttaa ja tukee oppimista

Uusin tutkimustieto ja opetussuunnitelma kannustavat lapsia pois pulpeteista oppimaan toiminnan ja liikkeen kautta, mutta työ kouluissa uusien menetelmien...