Arts in Health, Welfare and Care

Arts in Health, Welfare and Care:

Research group

Kai Lehikoinen: Arts in Health, Welfare and Care

 

Arts in Health, Welfare and Care will examine how art and art pedagogy can co-operate with social and health services provided for young people, older adults, persons with a disability, refugees and others. The team will produce information that advances the accessibility of services, highlighting art and art education’s potential to enhance wellbeing and support social justice.

 • Team leader: Doctor Kai Lehikoinen, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki
 • Professor Marja-Liisa Honkasalo, University of Turku
 • Researcher Anne Pässilä, Lappeenranta University of Technology
 • Postdoctoral researcher Anu Laukkanen, University of Turku
 • Postdoctoral researcher Satu-Mari Jansson, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki
 • Doctoral student Eeva Siljamäki, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki
 • Doctoral student Taru Tähti, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki
 • Doctoral student Tuula Jääskeläinen, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki
 • Doctoral student Taru Koivisto, Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki
 • Doctoral student Liisa Jaakonaho, Theatre Academy, University of the Arts Helsinki
 • Research assistant Liisa Laitinen, University of Turku
 • Doctoral student Heidi Fast, Aalto University
 • Producer trainee Pinja Puha, Humak University of Applied Science
 • Occupational therapist, group art therapist Ira Hynninen-Sundelin, The Hospital District of Helsinki and Uusimaa

Publications


You can find the lists of all ArtsEqual scientific publications (2015 - summer 2017) here.

You can find the lists of all ArtsEqual non-scientific publications (2015 - summer 2017) here.

Peer-reviewed scientific articles

Jansson, Satu-Mari. 2016. “’I need a door onstage through which I can enter’ –
Learning challenges of collaborative theatre practices.” Teoksessa A. Arlander ym. (toim.). TEKIJÄ – teos, esitys ja yhteiskunta. Näyttämö ja tutkimus –julkaisusarja 6/2016. Helsinki: TeaTS.

Jansson, S-M., Westerlund, H. & Siljamäki, E. 2016. Taide sosiaalisena oppimismuotona – Yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä ja positiivisesta vuorovaikutuksesta yliopiston toimintaympäristössä. Aikuiskasvatus, 1. JUFO 1.

Koponen, T, Honkasalo, M-L, Rautava, P. 2016. Cultural plan model: Integrating cultural and creative activities into care units for the elderly. Accepted for publication, Arts & Health.

Pässilä, A., Owens, A. and Pulkki, M. 2016. Learning Jam: an evaluation of the use of Arts Based Initiatives to generate polyphonic understanding in Work Based Learning. Journal: Higher Education, Skills and Work-Based Learning.

Siljamäki, E. & Kanellopulos, P. 2016. Mapping visions of improvisation in music education research studies since 1985. Music Education Research. Submitted. JUFO 3.

Non-refereed scientific articles

Jansson, Satu-Mari (2016). Työyhteisöteatteri ja taitovalmennukset – kaksi tapaa tukea työssä ja työn kehittymistä. Teoksessa toim. Vesa Porokuru ja Antti Huntus (toim.); Taiteen menetelmät kehittämisessä ja tutkimuksessa. Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 4.

Korhonen, S-M. 2016. “’I need a door onstage through which I can enter’ –
Learning challenges of collaborative theatre practices.” Teoksessa A. Arlander ym. (toim.). TEKIJÄ – teos, esitys ja yhteiskunta. Näyttämö ja tutkimus –julkaisusarja 6/2016. Helsinki: TeaTS.

Koivisto, T-A. (Forthcoming 2016). “Walking on the High Heels of the Finnish Education System: Possibilities and Challenges for Music Intervention Programmes Implemented by a Christian Values-Based Third Sector Organisation.” Finnish Journal of Music Education (special issue: Music, Education and Religion).

Lehikoinen, K. ”Taiteista hyvinvointia ja jaksamista.” Labyrintti 4/2016, 14-15.

Lehikoinen, K., Pässilä, A. 2016. Johdanto. Teoksessa Lehikoinen, K. et al. (toim.). Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Kokos 1/2016. Helsinki. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Owens, A., Pässilä, A. and Korhonen, P. (2017 in press) Resilience and the art of making mistakes. Saija Laukka (edit) The art of making mistake. Draamatyö, Helsinki.

Pässilä, A. and Owens, A. 2016. Sensible Sensitivity: Arts Pedagogy in Management Development. Peter Stokes, Neil Moore, Simon M Smith, Caroline Rowland, Peter Scott (eds.) Organizational Management: Approaches and Solutions. Kogan Page.

Publications intended for professional communities

Jansson, Satu-Mari (2016). Työyhteisöteatterilla työtavat ja tunteet esiin muutoksen käsittelyssä. Työterveyslääkäri-lehti, 3.

Lehikoinen, K., Pässilä, A., Martin M. ja Pulkki, M. (toim.). 2016. Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Kokos 1/2016. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Publications intended for the general public

Jansson, S-M. 2016. Taiteella kontakti toiseen. Blogikirjoitus ArtsEqualin Equally well -blogissa. 

Laukkanen, A. & Ansio, H. 2016. Taiteilijan työ ja sukupuoli hoivaympäristöissä. Equally well.

Lehikoinen, K. 2016. Voiko taidetta ostaa väärin perustein? Equally well.

Pässilä, A. & Ikonen, E. 2016. Taide ja sote – Taiteilijan ja tutkijan vuoropuhelu. Equally well.

Siljamäki, E. 2016. Pelkäätkö erilaisuutta? – Kokeile hyväksymistä. Equally well.

Tähti, T. 2016. Mitä jos ensin olisikin musiikki? Equally well.

Theses

Puha, P. 2017. ArtsEqual-hankkeen tutkimuksen tie käytäntöön: Taide- ja kulttuurialan tutkimushankkeen toimenpidesuosituksen käyttöönotto ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Opinnäytetyö. Kulttuurituotannon koulutusohjelma. Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Conference presentations

Honkasalo, M-L, Esitelmä konferenssissa Wild or domesticated. Oma työryhmä: Evidence of invisible. Esitelmä: Making sense of the unseen. Helsinki 19 -22.9.2016.

Honkasalo, M-L, Virtanen, P. Challenging translations, evidence of the invisible, evidence for the authorities. Paper presented at the conference ‘Evidence on Trial. Weighing the value of evidence in academic enquiry, policy and everday life’. University of Durham, UK, 12-14.7.2016.

Honkasalo, M-L, An Inquiry into Uncertainty. Esitelmä Stanfordin yliopiston antropologian laitoksen kollokviossa, 7.4.2016.

Honkasalo, M-L,  Arte, benessere e salute. Come studiare? Che cosa é ARTSEQUAL? Paper presented at the conference arranged by Citta del l’Arte, Michelangelo Pistoletto. Biella, Italia. January 17, 2016.

Jansson, Satu-Mari. "Collectiveness in the Third Space: University Students Experiencing Learning Environments in the Contexts of University and Arts Intervention". Cultural and Activity Research. 7th Nordic Conference, 16.–18.6.2016, Denmark.

Koivisto, T-A. "Musiikkiterapian ja hoivamusiikkityön tehtäviä ja tekijöitä - kohti moniammatillista yhteistyötä." Paneelikeskustelu. Suomen musiikkiterapiayhdistys ry:n syysseminaari. Turun kristillinen opisto, Turku. 5.11.2016.

Koivisto, T-A. "The Rhythm of Life - Music as a Path to Empowerment and Wellbeing." Presentation and workshop. WCTU 40th World Convention. Fairmont Chateau Laurier Conference Center, Ottawa, Canada. 19.8.2016.

Laukkanen, A.: Circus for equality - Baby circus in Child Welfare Clinics. A paper in a workshop. Arts without Borders. Perspectives on Collaboration and Interdisciplinarity in and through the Arts. An international conference hosted by the University of the Arts Helsinki and CERADA. Helsinki, Finland. 19.10.2016

Laukkanen, A.: Circus for equality - Baby circus in Child Welfare Clinics. A paper in a workshop. Arts and Creativity: Working on Identity and Difference – 9th Midterm Conference of the Sociology of the Arts. Porto, Portugal. 8.9.2016

Lehikoinen, K. "Dancers in Elderly Care: Dance Godparents as a Case." Seminar paper presented at The Autumn Day –seminar of the Theatre Research Society. 18.11.2016.

Lehikoinen, K. ”Taide Hybrideissä ympäristöissä: Osaamisen haasteita.” Keynote puheenvuoro. Tulevaisuuden kehittäjät – ammattikorkeakoulujen kulttuurialan kehittämispäivät. Sigyn-Sali, Turku. 8.11.2016.

Lehikoinen, K. & Pässilä, A. "Discourses of Transformation: Artists Articulating Artistic Interventions in Organisations." Conference paper presented at the Practices of Transformation: The Organised Cultural Encounter –conference. Roskilde University, Tanska. 28.10.2016.

Lehikoinen, K. "Justifying the Arts in Health, Welfare and Care in Finland: A Discourse Analytic Review." Arts Without Borders Conference. Musiikkitalo. Helsinki. 19.10.2016.

Lehikoinen, K. "Beiträge der Kunst im sozialen Feld." Keynote. Kunst Ist Schokolade Fürs Hirn –seminar. Uni-T, Theater am Lend, Graz, Itävalta. 13.10.2016.

Lehikoinen, K. "Taiteen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin." Paneelikeskustelun alustus. Tekee mieli kulttuuria kotihoitoon! –seminaari, Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio, Mikkeli. 6.10.2016.

Lehikoinen, K. "Recognizing and addressing cultural determinants of health." Keynote puheenvuoro. WHO's Flagship Healthy Cities Training Course. The World Health Organization Europe. Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma. Turku. 19.09.2016.

Lehikoinen, K. "Arts-based initiatives in elderly care: New competencies for hybrid contexts." Conference paper in the Round Table Emerging hybrid
spaces and expanded professionalism in the arts and arts education in Finland. 9th Midterm Conference ESA-Arts 2016, the ESA Research Network Sociology of the Arts, Porto, Portugali. 08.09.2016.

Lehikoinen, K. "ArtsEqual: Queer, kulttuuri ja hyvinvointi." Alustus Queer, kulttuuri ja hyvinvointi? –paneelikeskustelussa. Queer kulttuurit –seminaari (järj. Suomen Queertutkimuksen Seura, ArtsEqual-hanke, Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine ja Turun ammattikorkeakoulu), Turun taideakatemia, Turku. 25.8.2016.

Lehikoinen K. "Uudistuva koulutus – Kohti hybridisiä ammatteja" alustus paneelikeskustelussa Voimala ja Takuulla yhdessä! –hankkeiden seminaari, Kuopio 22.4.2016.

Lehikoinen, K. "Community Dance and ArtsEqual in Finland." Keynote. Extra Allt -en dag om Community dans –seminar. Tukholma. Ruotsi. 12.4.2016.

Pässilä, A. FinnAnglo yhteistyön suunnittelu. Artsequal tutkimushankeen ja teemojen esittely, Chesterin yliopiston Research into Education, Creativity and Arts through Practice RECAP-tutkimusyksikön http://www.chester.ac.uk/recap sekä tutustuminen NHS Research & Development North West toimintaan http://www.research.northwest.nhs.uk/. 25.11.2016 - jatkuu toistaiseksi.

Pässilä, A. Mikkelin Ammattikorkeakoulun, ylempiAMK, taidelähtöiset menetelmät sosiaalialan työssä -moduulin kansainvälinen seminaari. Anne Pässilä oli kutsuttuna asiantuntijana, esitteli Artsequal tutkimushanketta ja kommentoi opiskelijoiden taidelähtöisiäkokeiluja sosiaalialan työssä, 2.11.2016.

Pässilä, A. Arts without boarders -konferenssissa workshop: Anne Pässilä & Allan Owens: Perspectives on Collaboration and Interdisciplinarity in and through theArts, Työapajan vetäminen ja luento, 20.10.2016.

Pässilä, A. Taidelähtöinen organisaation kehittäminen – luento, Jyväskylän yliopisto. 10.10.2016.

Pässilä, A., Malin, V. and Owens, A. Arts and business oriented thinking:  the problematic when trying to bring together two different worlds. Conference paper presented in AOM 2016, August, Anaheim, USA.

Pässilä, A. A Home for Happy People: creativity, critical reflection and be-longing in organisations. Anne Pässilä, professori Clive Holtham, Cass Business School, City of London, UK ja professori Allan Owens, University of Chester, UK ja taiteilija Laura Mellasen osallistava ja taidelähtöinen tutkimusteemaryhmä Art of Management and Organization tiedeyhteisön konferenssissa, Bledissä Sloveniassa. Anne Pässilä oli yksi teemaryhmän vetäjistä. 2.9.2016.

Pässilä, A., Owens, A. and Holtham, C. Strategic steps towards Equality through Arts. Conference paper presented in AoMO 2016, September, Bled, Slovenia.

Pässilä, A.  Theater in Design, International Seminar, jossa Anne Pässilä Key note speaker: Theatre as research. 22.8.-24.8.2016

Pässilä, A. Creative university conference; Arts-Based Methods in Higher Education symposium, Aalborg- yliopisto, The Faculty of Humanities, Department of Learning and Philosophy, Higher Education Research Group, Research in Education and Cultures of Learning. Anne Pässilä esitteli Artsequal tutkimushanketta, tutkimuksen teemoja ja veti taidekasvatuksellisen demon yhdessä professori Allan Owensin kanssa, 19.8.2016.

Pässilä, A.  , Arts of Mangement, Personal Development Workshop, GNOSIS. Anne Pässilä esitteli Artsequal tutkimusta ja demon taidelähtöisestä reflektiosta. Anaheim, USA.  5.8.2016.

Pässilä, A. Hyvinvoinnin välitystoimiston seminaari: Tatun ja Soten kevätjuhla, Asiantuntijana ja paneelikeskustelijana toimiminen, 13.5.2016

Pässilä, A. Forum for Advanced Studies and Research in Education and Epistemology, Alanus network. Anne Pässilä esitteli Artsequal tutkimusteemaa: organisatoriset paradoksit ja tasa-arvon mekanismit mikrotasolla. Temple Lodge, London, UK, 1.4.2016.

Pässilä, A. Conference: Action Learning in Challenging Times: Questioning Insight, Challenging Practice, Ashridge Executive Education Hult. Key note speaker. 21.-23.3.2016.

Pässilä, A, Kutsuttuna key note puhujana Transforming Moments: Dissonance, Liminality and Action as Learning Experiences – konferenssissa, University of Kent, Britannia, 15. – 16.1.2016

Pässilä, A, Artsequal tutkimushankeen esittely ja LUT Lahti osatutkimuksen esittely, tutkimusyhteistyösuunnittelu, Work Based Learning center, Chesterin yliopisto, Britannia, 12.1.2016

Siljamäki, Eeva. ”Plural possibilities of improvisation - Social interaction and the arts at the heart of learning, transformation, and growth.” Conference paper at ‘Arts Without Borders?’ conference, Helsinki, Finland. 22.10.2016.

Siljamäki, Eeva. Member of a panel in the “Big Impro Panel & Discussion” with Shawn Kinley, Rita Marcalo & Adam Rudolph, chair: Kai Lehikoinen in the Improvisation Seminar Day at the ‘Arts Without Borders?’ conference, Helsinki, Finland. 21.10.2016.

Siljamäki, Eeva. “Plural possibilities of improvisation - Critical examination of music education research and improvised vocal practices.” Conference paper as part of symposium “Challenges and Possibilities for Improvisation in Music Education. A symposium presenting different aspects of improvisation.” ECER, European Educational Research Conference 2016, EAS, Dublin, Irland. 22.8.2016.

Siljamäki, Eeva. “Taideinterventio yliopisto-opiskelijoille - Välineitä vuorovaikutukseen ja sosiaalisen jännittämisen käsittelyyn.” Academic paper in PedaForum2016 -seminar “Into ja himo – Hyvinvoiva kampus”, Jyväskylä, Finland. 18.8.2016.

Siljamäki, Eeva. “Recasting understandings of improvisation pedagogy: Intersection between music and theatre in collaborative free choral improvisation.“ International Society of Music Education (ISME), 32nd World Conference, Glasgow, UK. 28.7.2016.

Siljamäki, Eeva. “Learning in improvisation and playful choral practices – Arts intervention for university students living with social anxiety.” International Society of Improvised Music (ISIM), 9th Festival and Conference, Waterloo, Ontario, Canada. 13.5.2016.

Siljamäki, Eeva. “Historical Improvised Music.” Member of the panel. International Society of Improvised Music (ISIM), 9th Festival and Conference, Waterloo, Ontario, Canada. 12.5.2016.

Siljamäki, Eeva. “Educational potentials of collaborative creativity and play - a case of free choral improvisation.” European Association of Music in Schools, 24th EAS conference “Looking for the unexpected – Creativity and innovation in music education”, Vilnius, Lithuania. 17.3.2016.

Siljamäki, Eeva. “Tavoitteena Improvisaation moninaisuuden kartoittaminen ja ymmärtäminen.” Introduction to a panel discussion, Improvisation seminar at the Sibelius Academy, Uniarts Helsinki, Finland. 3.9.2015.

Popular presentations

Honkasalo, M-L, ‘Taide parantaa – ja parantaminen on taitoa. Vai taidetta?’ Esitelmä Kuusamon Kansanparannuspäivillä, 15.7.2016.

Jansson, Satu-Mari. "Teatteri ja draama työn oppimismuotoina". Keynote, Soveltavan taiteen tulevaisuus, 22.–23.1.2016, Helsinki.

Koivisto, T-A. "Musiikki voimavarana omaishoitajan arjessa." Luento ja työpaja. Järjestäjänä Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry. Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki. 11.10.2016.
Koivisto, T-A. "Musiikin käyttö muuttuvissa sote-ympäristöissä." Luento ja työpaja. Järjestäjänä Suomen Valkonauhaliitto ry ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Keskustakampus, Seinäjoki. 5.10.2016.

Laukkanen, A.: Tasa-arvoa ja hyvinvointia taiteesta. A presentation of the ArtsEqual project. Project disco – Seminar on Arts and Wellbeing Projects. Arts Promotion Centre Finland. The City Hall of Rovaniemi, Finland. 22.9.2016

Laukkanen, A.: ArtsEqual – Taide julkisena palveluna. Presentation of the project. A joint morning coffee of the welfare and cultural services of the city of Rovaniemi. Korundi House of Culture, Rovaniemi. 18.5.2016

Lehikoinen, K. 2016. ”Taiteen hyvinvointivaikutukset ja ArtsEqual -hanke.” Parempi mieli ja palautuvat voimat Kulttuurin merkitys hyvinvoinnille. Jyväskylän aluehallintoviraston ja Taiteen edistämiskeskuksen seminaari Jyväskylän kaupunginkirjastossa 14.12.2016.

Lehikoinen, K. "ArtsEqual: Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista." Kirjastokortillako parempi elämä? – hyvinvointia kirjastosta –seminaari Varsinais-Suomen kirjastoille. Järjestäjänä Turun kaupunginkirjasto ja Turun kesäyliopisto. Turun kaupungin kirjaston studio, Turku. 1.11.2016.

Lehikoinen, K. "Taide ja vaikuttavuus: näkökulmia hyvinvointiin." Tuottajakoulutus. Luento. Metropolia ja Humanistinen ammattikorkeakoulu, Helsinki. 7.10.2016.

Lehikoinen, K. "Taiteilijan roolit soveltavan taiteen hankkeissa." Luento. Turun taideakatemia. Turku, 4.4.2016.

Siljamäki, Eeva. 2016. ”Tänään en pelkää enää niin kovasti, että he menevät rikki” – Ammattietiikkaa taiteen, pedagogiikan ja hyvinvoinnin rajapinnalla. Equally Well.