Konsortio

Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual on Taideyliopiston, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen, Työterveyslaitoksen, Turun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteinen hanke. Se on saanut Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksen.

 

 

Tapahtumat:
Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
Expression background is undefined on line 4, column 67 in 10155#10195#13023.
1<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data> 
2 
3 
4<div class="uniarts-sites-content sites-content-block-narrow bg-${background.getData()}"> 
5  
6  <#if showTitle.getData() == "true" && showTitle.getData()??> 
7    <h1 class="title index">${title}</h1> 
8    <div class="content">${content.getData()}</div> 
9  <#else> 
10    <div class="content sites-content-no-title">${content.getData()}</div> 
11  </#if> 
12 
13   
14   
15   
16  <#if link.getSiblings()?has_content && link.getSiblings()[0].getData()?has_content> 
17 
18    <div class="links"> 
19    	<#list link.getSiblings() as cur_link> 
20    		<a href="${cur_link.getChildren()[0].getData()}">${cur_link.getData()}</a> 
21    	</#list> 
22    </div> 
23  </#if> 
24   
25</div>