Artsequal research initiative

The ARTSEQUAL research initiative, coordinated by the University of the Arts Helsinki, examines the arts as public service, with equality as the starting point, and explores how the arts can meet the social challenges of the 2020s. 

The intitiative is financed by the Academy of Finland's Strategic Research Council.

 

Back

Julkaisu: Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkasteluaArtsEqualissa työskentelevä Liisa Laitinen on koonnut yhteen tutkimustietoa taiteen ja kulttuurin moninaisista vaikutuksista ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin.

Taiteen vaikutuksia on tutkittu esimerkiksi suhteessa fyysiseen ja koettuun terveyteen, subjektiiviseen hyvinvointiin, elämänlaatuun ja yleiseen elämäntyytyväisyyteen sekä mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin. Runsaasti tutkimustietoa on tuotettu myös taiteen sosiaalisiin vaikutuksiin liittyen sekä taiteen merkityksestä elin- ja asuinympäristön kehittämisessä.

Turun ammattikorkeakoulun julkaisema tutkimuskatsaus on syntynyt tarpeesta koota yhteen ja jäsentää erilaisia tutkimusnäkökulmia liittyen taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin. Katsaus tiivistää aiheeseen liittyvää tutkimustietoa helppotajuiseen muotoon siten, että tieto on mahdollisimman monen aihepiiristä kiinnostuneen ulottuvilla ja hyödynnettävissä.

Julkaisun voi ladata veloituksetta tämän linkin takaa.