null ArtsEqual-esittelyssä Maija PuromiesItä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettava, kasvatustieteen maisteri Maija Puromies tutkii venezuelalaista sosiaalista musiikkikasvatusmenetelmä El Sistemaa ja erityisesti sen suomalaista sovellusta Sistema Finlandiaa. Hän toivoo niin sanotun matalan kynnyksen mutta tavoitteellisen musiikkiharrastuksen tavoittavan mahdollisimman monen lapsen.

Yhteystiedot: maipu(at)student.uef.fi

 

Mitä tutkit ArtsEqual-hankkeessa?

Väitöskirjani selvittää ja määrittelee kansainvälistä musiikkikasvatusmenetelmä El Sistemaa ja siitä johdettua suomalaista toteutusta Sistema Finlandia. Tutkimus paneutuu Sistema Finlandista saatuihin kokemuksiin suomalaisessa koulukontekstissa sekä taiteen perusopetuksessa. Tutkimus kehittää konkreettisesta toiminnasta musiikkikasvatuksellisen mallin, jonka pohjalta voidaan mahdollisesti rakentaa uusia konkreettisia toimintoja taiteen perusopetuksen kehittämiseen.

Toivon tutkimukseni tuovan uutta tietoa Sistema Finland -musiikkikasvatusmenetelmästä. Menetelmässä keskeistä on musiikin tuominen kaikkien lasten ulottuville osaksi koulupäivää.

Miten tutkimuksesi liittyy ArtsEqualin ydintehtävään tutkia, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa?

Koen tutkimuksessani keskeisten lapsen oikeuden taidekasvatukseen ja itsensä ilmaisuun taiteen keinoin sekä kahden hallinnonalan yhteistyön tutkimisen olevan yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja ajankohtaista. Lisäksi tutkimukseni luo tietoa koululaitoksesta kokonaisvaltaisena ja virikkeellisenä kontekstina kohonneen syrjäytymisriskin oppilaille.

Kuka tutkimuksestasi hyötyy ja miten?

Tutkimuksen tutkijayhteisön ulkopuolinen kohderyhmä ovat eri koululaitosten opettajat ja muut taidekasvattajat sekä kolmas sektori siltä osin, kun se luo ja ylläpitää yhteisölliseen hyvään tähtääviä toimintoja.

 

Arts@School -ryhmä