null ArtsEqualin raportointiKuusivuotista ArtsEqual-hanketta (2015-2020) rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hanke raportoi rahoittajalle ensimmäisen rahoituskauden aikana (2015-2017) neljä kertaa vuodessa ja toisen rahoituskauden aikana kerran vuodessa. Viimeisin päivitys raporttiin on tehty 31.12.2017.

Tiivistelmä ensimmäisen kauden tuloksista ja jatkokauden tavoitteista