null Julkaisu taidetoiminnan taloudellisista vaikutuksista työyhteisössäTaidetta ja taidelähtöisiä menetelmiä hyödynnetään monin tavoin eri alojen työpaikoilla. Kuitenkin tietoa osallistavan taidetoiminnan taloudellisista vaikutuksista ja niiden arvioimisesta on erittäin niukasti. ArtsEqual-hankkeen Työterveyslaitoksen tutkijoiden kirjoittama tietopaketti ehdottaa tapoja arvioida ja tutkia taidetoiminnan talousvaikutuksia. Tätä tietoa voivat hyödyntää poliittiset päättäjät, organisaatioiden johto, taiteen välittäjätahot ja taideammattilaiset.

Työyhteisön taidetoiminnalla voidaan tavoitella esimerkiksi työhyvinvoinnin tai luovuuden kasvua tai tuottavuuden lisääntymistä. Toiminnan vaikutukset ovat kuitenkin aina monitahoisia, ja niihin vaikuttavat niin toimintaympäristöstä johtuvat tekijät kuin osallistujien omat motiivit. Työnantajan näkökulmasta on tärkeää asettaa taidetoiminnalle tavoitteet, joiden toteutumista voidaan arvioida.

Tietopaketissa yhdistetään kolme erilaista työkalua: taloudellinen arviointi ja mittaaminen, kompleksisten interventioiden arviointi sekä työorganisaatioiden monitasoinen kehittäminen taiteen avulla. Tietopaketissa käsitellään erityisesti taidetoimintaa työyhteisöissä, mutta tieto on sovellettavissa muihinkin yhteisöihin ja organisaatioihin.

Kirjoittajat ovat KTM Jarno Turunen, FM, TK Heli Ansio ja dos., TeT Pia Houni. Tämän tietopaketin kirjoittamista ovat rahoitta­neet Taiteen edistämiskeskus, ArtsEqual-hanke ja Työterveyslaitos.

Julkaisu: Taidetoiminnan taloudellisten vaikutusten arviointi työyhteisössä

Lisätietoja:
erityisasiantuntija, FT Johanna Vuolasto, Taiteen edistämiskeskus, johanna.vuolasto@taike.fi, p. 0295 330 870