null Kyselytutkimus Lastenkulttuurikeskukset osallisuutta tuottamassaArtsEqual-hankkeen kyselyyn vastanneet Lastenkulttuurikeskusten palveluja käyttävät vanhemmat muodostavat yleiskuvan korkeasti koulutetuista ja hyvin toimeentulevista vanhemmista, jotka asuvat lähellä keskuksia.

Taideyliopiston tutkija Mari Martinin kyselytutkimuksen Lastenkulttuurikeskukset osallisuutta tuottamassa vastaajat olivat vanhempia, joista suuri osa kertoi, että lapsen taideharrastuksen taustalla oli vanhemman oma kiinnostus taiteeseen ja kulttuuriin tai oma tausta taiteessa ja kulttuurissa.

– Kiinnostus ja hakeutuminen taide- ja kulttuuritoimintaan periytyy jossakin määrin. Myös tietynlainen ”hyväosaisuuden kehä” näyttää ympäröivän niitä perheitä, joiden lapsia tuodaan lastenkulttuurikeskusten toimintaan, Martin toteaa.

Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa, jotka puhuvat sen puolesta, että kulttuurinen, sosiaalinen ja ekonominen pääoma kasautuu.

– Jos taide- ja kulttuuripalvelujen määrää lisätään, on mahdollista, että lisäys hyödyttäisi ennen kaikkea niitä perheitä, joiden lapset jo nyt osallistuvat, Martin sanoo.

Kyselyyn Lastenkulttuurikeskukset osallisuutta tuottamassa – Huoltajien taustat ja kokemukset taide- ja kulttuurikasvatukseen osallistumisen määrittäjinä osallistui 273 vanhempaa, jotka käyttävät Lastenkulttuurikeskusten palveluja. Tutkimus on osa ArtsEqual-hanketta, ja se on laadittu yhteistyössä Taideyliopiston Cerada-tutkimuskeskuksen ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa.

 

Lastenkulttuurikeskukset osallisuutta tuottamassa – Huoltajien taustat ja kokemukset taide- ja kulttuurikasvatukseen osallistumisen määrittäjinä (PDF)