null Pauli Rautiainen: Yhdenvertainen oikeus taiteeseenYhdenvertainen oikeus julkiseen taideopetukseen sekä taide- ja kulttuuripalveluihin


 

Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle yhdenvertaisen oikeuden julkiseen taideopetukseen. Lisäksi se takaa kaikille oikeuden yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin kehittää itseään julkisten taide- ja kulttuuripalveluiden avulla. Mitä tämä oikeastaan käytännössä tarkoittaa 2010-luvun Suomessa?

Mistä puhumme puhuessamme yhdenvertaisuudesta? Onko kehitysvammaisella oikeus taiteen perusopetukseen? Onko musiikkilukioon päästävä pyörätuolilla? Onko kirjastopalveluja tarjottava syrjäkylillä? Onko julkisella vallalla velvollisuus tukea taide- ja kulttuurielämän monimuotoisuutta? Oikeuttaako julkistalouden kestävyysvaje leikkaamaan taide- ja kulttuuripalveluista? Mistä näihin kysymyksiin pitäisi etsiä vastausta?

ArtsEqual-tutkija ja julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen Tampereen yliopistosta piti perjantaina 30.9.2016 klo 16.30-18.00 Musiikkitalon auditoriossa kaikille avoimen yleisöluennon aiheesta "Yhdenvertainen oikeus julkiseen taideopetukseen sekä taide- ja kulttuuripalveluihin".

Valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen on perus- ja ihmisoikeustutkija, jota eduskunnan perustuslakivaliokunta kuulee säännöllisesti asiantuntijana sosiaalisten ja sivistyksellisten perus- ja ihmisoikeuksien tulkinnassa. Hän on myös Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen. Parhaillaan hän työskentelee julkisoikeuden apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa. Hänet on nimitetty tammikuun alusta lukien valtiosääntöoikeuden professoriksi Itä-Suomen yliopistoon.

Yleisöluento kuuluu ArtsEqual-hankkeeseen.

Pauli Rautiaisen luennon materiaali (PDF)
Pauli Rautiaisen tutkijaesittely