null ArtsEqual numeroina 2015-2016

Oheiseen taulukkoon on koottu numeerisesti ArtsEqual-hankkeessa tehdyn työn tuloksia kahden ensimmäisen vuoden ajalta. Hanke käynnistyi keväällä 2015. Oheinen raportointi koottiin marraskuussa 2016.

Ensi keväänä hanke raportoi rahoittajalleen Suomen Akatemialle ensimmäisen kolmivuotiskautensa tulokset. Syksyllä Suomen Akatemia päättää, saako hanke jatkorahoituksen vuosille 2018-2020.