null ArtsEqualin tutkijaesittelyssä Aleksi OjalaTaideyliopiston Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulusta valmistuvan Aleksi Ojalan tieteellisesti painottunut soveltajakoulutuksen opinnäytekokonaisuus “Learning Through Producing: The Pedagogical and Technological Redesign of a Compulsory Music Course for Finnish General Upper Secondary Schools” tarkastetaan 4.11. Musiikkitalon Black box -salissa.

Yhteystiedot: ojaleksi@gmail.com

 

Mitä tutkit ArtsEqual-hankkeessa?

Olen tohtoriopintojeni puitteissa kehittänyt ja testannut koulujen musiikikinopetukseen soveltuvaa tuottamispohjaisen oppimisen menetelmää sekä kahta siihen perustuvaa verkko-oppimateriaalia. Verkko-oppimateriaalit kehitettiin yhteistyössä Rockway-musiikkikoulun ja Tabletkoulun kanssa ja niitä testattiin neljässä eri lukiossa. Tuottamispohjaisella oppimisella (Learning Through Producing) tarkoitan tutkimuksessani menetelmää, jossa musiikkia opitaan säveltämisen, sovittamisen, sanoittamisen, äänittämisen ja miksaamisen kautta.

Mitä ongelmaa nykytilanteessa pyrit ratkaisemaan?

Digitaalinen vallankumous on mullistanut tavan tehdä, jakaa, kuunnella ja oppia musiikkia. Myös peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmat ohjaavat opettajia yhä enemmän toisaalta hyödyntämään teknologiaa, toisaalta sisällyttämään luovaa työskentelyä musiikintunneille.

Tutkimusten mukaan yläkoulujen ja lukioiden musiikintunnit kuitenkin sisältävät vain vähän luovaa työskentelyä, eikä uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia systemaattisesti hyödynnetä koulujen musiikinopetuksessa. Opettajilta näyttää puuttuvan testattuja menetelmiä ja käytännön sovelluksia, joiden avulla he voisivat tuoda pitkäkestoisen, teknologia-avusteisen, luovan tiimityön musiikinopetuksen marginaalista sen keskiöön.

Miten tutkimuksesi liittyy ArtsEqualin ydintehtävään tutkia, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa?

Tuottamispohjaisen oppimisen menetelmä pyrkii lisäämään lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta. Tutkimusprojektini puitteissa kehitetyt verkko-oppimateriaalit tarjoavat jokaiselle lukiolaiselle mahdollisuuden toimia taiteen tuottajana.  

Kuka tutkimuksestasi hyötyy ja miten?

Tutkimusaineistostani vedetyt johtopäätökset viittaavat siihen, että kun musiikillista tietoa, taitoa ja identiteettiä rakennetaan oman musiikin tuottamisen kautta, opiskelijoille avautuu mahdollisuuksia työskennellä omalla lähikehityksen vyöhykkeellään, muodostaa käytäntöyhteisöjä ja opiskella heille itselleen olennaisten musiikillisten materiaalien ja työkalujen parissa. Tuottamispohjainen oppiminen näyttää myös tarjoavan mahdollisuuksia valjastaa digitaaliteknologian tuomia mahdollisuuksia musiikin oppimiseen.

Millainen on visiosi tai unelmasi tulevaisuuden Suomesta taiteen ja hyvinvoinnin näkökulmasta?

Tulevaisuuden Suomessa jokainen lapsi ja nuori saa koulussa säännöllisesti säveltää, sanoittaa, sovittaa, äänittää ja miksata omia kappaleita, ja jakaa tuottamaansa musiikkia esimerkiksi sukulaisten ja ystävien kuultavaksi, jos niin haluaa. Tulevaisuuden koulussa opitaan myös kieliä ja reaaliaineita entistä enemmän luovan tuottamisen kautta, esimerkiksi musiikkivideoita tai musikaaleja tehden. Elämän ja koulunkäynnin muuttuessa yhä kiireisemmäksi taito- ja taideaineiden merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjinä kasvaa entisestään.

Onko sinulla antaa jotain taiteeseen ja hyvinvointiin liittyvää vinkkiä?

Tee oma biisi, se on helpompaa kuin uskoisit! Se on myös uskomattoman terapeuttista. Kun on tehnyt oman biisin alkaa kuunnella musiikkia analyyttisemmin ja saada voimaakkaampia kuuntelukokemuksia.