null ArtsEqual perustamassa Suomen taidekasvatuksen observatoriotaSuomeen on perustettu taidekasvatuksen observatorio, jonka muodostavat Taideyliopiston CERADA-keskus (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman observatorion toiminnassa on mukana myös Taiteen perusopetusliitto. Lisäksi Suomen observatorio on hyväksytty jäseneksi taide- ja kulttuurikasvatuksen eurooppalaiseen verkostoon ENO (European Network of Observatories in the field of Arts and Cultural Education).

ArtsEqualilla on ollut observatorion syntyyn merkittävä vaikutus: Ryhmänjohtaja, professori Eeva Anttilan kansainväliset ja kotimaiset konktaktit ja työ taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseksi on tuottanut tulosta. Hanke tekee yhteistyötä Lastenkulttuurikeskusten liiton sekä Kööpenhaminan yliopiston kanssa, jonka tuloksena observatorio perustettiin. ArtsEqualissakin toimiva Charlotte Svendler Nielsen on Tanskan observatorion keskushenkilö.

Taidekasvatuksen observatorio kerää, analysoi, tulkitsee ja levittää tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä ja toimintapolitiikoista Suomessa. Eurooppalaisen verkostoon kuulumisen kautta Suomen taidekasvatuksen käytäntöjä ja tutkimustuloksia voidaan verrata muiden maiden vastaaviin sekä levittää muihin Euroopan maihin. Verkostolla on myös omia hankkeita.

Observatorio vahvistaa alan tietopohjaa, tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä eurooppalaista yhteistyötä. Työ hyödyttää lapsia ja nuoria, joille laadukas ja uudistuva taidekasvatus antaa monipuolisesti innostusta, tietoja ja taitoa koulussa ja harrastuksissa.

”Taideyliopiston, lastenkulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen alan yhteistyö antaa paljon uusia mahdollisuuksia yhdistää tutkimus ja työ lasten ja nuorten parissa”, sanoo Eeva Anttila.

ENO toimii läheisessä yhteistyössä UNESCOn kanssa ja toteuttaa sen koulutusta, kulttuuria ja kestävää kehitystä koskevia periaatteita. Verkostoon kuuluu observatorioita 13 Euroopan maasta.
Verkoston tavoitteena on edistää tutkimukseen perustuvan tiedonvaihtoa ja innovatiivisten käytäntöjen vaihtoa taide- ja kulttuurikasvatuksen alalla Euroopassa. Lisäksi verkosto edistää uutta alan tutkimusta ja tukee taidekasvatuksen kehitystä.

Taidekasvatuksen observatorion perustaminen on osa hallitusohjelman kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.