null Taiteen perusopetus, tasa-arvo ja saamelaisyhteisötAlexis Anja Kallion kirjoittama Taiteen perusopetus, tasa-arvo ja saamelaisyhteisöt Suomessa perustuu vuonna 2016 tehtyyn tutkimukseen. Julkaisu tarjoaa opettajille ja instituutioille näkökulmia ja ehdotuksia tasa-arvon edistämiseen taiteen perusopetuksessa saamelaisyhteisöjen näkökulmasta. Norjansaamelaisten mielenterveysongelmiin ja päihdeongelmiin erikoistuneen tiedotusyksikön (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus) sekä Saamelaisneuvoston tuoreessa raportissa tuodaan esille vakavia uhkia Suomen saamelaisten mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. Lisäksi Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) totesi vuonna 2016, että Suomen valtaväestön keskuudessa tietämättömyys saamelaisuudesta on hyvin yleistä ja että kansallisiin vähemmistöihin ja alkuperäiskansoihin kohdistuva vihapuhe on li- sääntynyt huolestuttavasti.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että koulun ulkopuolisella harrastustoiminnalla voidaan puuttua sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen, ja erityisesti musiikkikavatuksella on voima ”tuoda ihmiset yhteen, parantaa yhteisön hyvinvointia ja vaikuttaa merkittävästi inhimilliseen kasvuun”. Näin ollen taiteen perusopetuksella voidaan edistää positiivisia sosiaalisia muutoksia myös Suomen saamelaisyhteisöiden keskuudessa. Tämän alustuksen tehtävänä ei ole kartoittaa, mitä taiteen perusopetuksessa jo nyt tehdään tai mitä pitäisi tehdä, vaan sen tarkoitus on toimia keskustelun lähtökohtana ja päätöksenteon työkaluna tasa-arvon edistämisessä taiteen perusopetuksen kentällä.

Julkaisu on valmisteltu taiteen (musiikin) perusopetusta varten yhteistyössä Inarin Saamelais­ musiikkikeskuksen (Saamelaiskäräjät), Utsjoen Saamelaismusiikin aikuiskoulutushankkeen (Saamelaisalueen koulutuskeskus) sekä Helsingin City­Sámit ry:n kanssa.

Tohtori Alexis Anja Kallio on musiikkikasvatuksen tutkijatohtori Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Hänen ArtsEqual-tutkimuksensa on keskittynyt alkuperäiskansoihin kuuluvien saamelaistaiteilijoiden, -taidekasvattajien ja -tutkijoiden sekä saamelaisyhteisöjen johtajien kokemuksiin tasa-arvosta taiteen perusopetuksessa.

Taiteen perusopetus, tasa-arvo ja saamelaisyhteisöt Suomessa (PDF)