null Hollon tutkimussymposium 12.-13.10.Hollo-Instituutin 7. vuosittainen tutkimussymposium
Havahtumisia – Taidekasvatuksen tulevaisuuden suuntia viitoittamassa
12.-13. lokakuuta 2017
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa

Symposiumissa on tavoitteena tarkastella taidekasvatusta mahdollisuutena vaihtoehtoisiin tulevaisuuden näkymiin, joissa erityisesti osallistuminen ja osallisuus sekä yhteisöllisyys ja yhteisyys tuottavat uudenlaista kulttuurista ja yhteiskunnallista toimijuutta.

Tapahtumassa kysytään, miten ja millä ehdoilla taidekasvatus voi vaalia demokratiaa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, sivistystä ja kestävää elämäntapaa. Voisiko taidekasvatus toimia aktiivisemmin yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä ja tuottaa luovia ratkaisuja nykyajan visaisiin ongelmiin ja tulevaisuuden haasteisiin?

 
Symposiumin kielet ovat suomi ja englanti. 

 

Tieteellisten seurain valtuuskunta on tukenut Hollo-symposiumia.


Kutsutut luennoitsijat:

Charles Garoian, Professor of Art Education, Penn State University (Abstrakti)

Sruti Bala, Assistant Professor in Theatre and Performance Studies, University of Amsterdam (Abstrakti)


Järjestäjät:

Hollo-Instituutti
Taideyliopisto
ArtsEqual, The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality

 

Linkki ilmoittautumiseen ja ohjelmaluonnokseen sekä muuta tietoa:

 

https://www.lyyti.in/Havahtumisia_ilmoittautuminen