null Ihminen on hyvä asia – soten, hyten ja kulttuurin yhdyspinnoillaIhminen on hyvä asia – soten, hyten ja kulttuurin yhdyspinnoilla -seminaari pidettiin tiistaina 19.3.2019 Musiikkitalossa Helsingissä. Seminaarissa pohdittiin muun muassa, kenelle kulttuurihyvinvointia koskevat toimenpidesuositukset suunnataan nyt, kun vastuuta sote-palveluista ei siirretä maakunnille. Miten kulttuurihyvinvointi voisi toteutua seuraavalla hallituskaudella? Miten kulttuurihyvinvointi saadaan hallitusohjelmaan ja osaksi toimintakulttuuria sekä palveluajattelua sote-alan organisaatioissa?
 

Taidelähtöisen toiminnan osaaminen ja rahoitus eivät ole itsestäänselvyyksiä sote- ja hyte-alalla. Siksi seminaarissa keskusteltiin vaikuttamisen mahdollisuuksista, valinnoista, arvoista ja tulevaisuuden osaamisesta kunnissa ja maakunnissa. Seminaarin moderaattorina toimi Taru Koivisto Taideyliopistosta.

 

Aamupäivä: ÄÄRIVIIVOJA

9.30 – 9.40      Tervetuloa: Tytti Tuulos, koordinaattori / THL, Sokra-hanke
 

9.40 – 10.30    Mitä kuuluu taiteelle tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvoinnin ja terveyden viitekehyksessä?

Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivion haastateltavana Uusimaa 2019 -hankkeen sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö.

 

10.45 – 11.30  KEYNOTE: Norma Daykin, professori / Tampereen yliopisto, sosiologian laitos

Taiteen terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointihaasteet. Miten esimerkiksi yksinäisyyttä voidaan tarkastella ja mitata? Miten arviointi eroaa tutkimuksen teosta?

Keynote puheenvuoro on englanninkielinen.

11.30 – 11.45 Mielenterveysstrategia ja kulttuurilähtöiset menetelmät mielenterveystyössä, Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori / Tampereen yliopisto

 

Iltapäivä: PALETTINA IHMINEN

12.30 – 12.45  Ajankohtaiskatsaus maku-soteen ja koheesiopolitiikan mahdollisuuksiin Merja Niemi, neuvotteleva virkamies / Opetus- ja kulttuuriministeriö

12.45 – 13.00  Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä/ Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, TtT / Sosiaali- ja terveysministeriö

13.00 – 13.30  Ministerien suositukset taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Johanna Vuolasto, erityisasiantuntija / Taiteen edistämiskeskus, FT koordinaattori, Taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallistamisen kehittämisohjelma

13.30 – 13.45  Huomioita ArtsEqual -tutkimushankkeesta ja kulttuurihyvinvointitutkimuksen haasteista Kai Lehikoinen, tutkimuskeskuksen johtaja / CERADA, Taideyliopisto

14.15 – 15.00 “Kokemuksen syvä rintaääni”, paneelikeskustelu

Moderaattorina Kirsi Lajunen, valtakunnallinen läänintaiteilija, taide ja hyvinvointi / TAIKE; Riikka Harju osaamisaluepäällikkö, sosiaalinen hyvinvointi / Metropolia AMK; Sami Helle, muusikko, Pertin Valinnan perustaja; Ira Hynninen-Sundelin / toimintaterapeutti, ryhmätaideterapeutti / HUS; Helena Räsänen, palvelujohtaja / Sipoon kaupunki.

15.00 – 15.45 Kuka maksaa “viulut ja pensselit”?, paneelikeskustelu

Moderaattorina Rosa Meriläinen, pääsihteeri / KULTA ry; Ulla Lassila, erityisasiantuntija / Taiteen edistämiskeskus; Heini Merkkiniemi, tuottaja/manageri / Pertin Valinta, New Beat Oy; Johanna Ruohonen, erityisasiantuntija / Suomen Kulttuurirahasto; Hanna Saaristo, henkilöstön kehittämispäällikkö / Espoon kaupunki; Elina Varjonen, erityisasiantuntija / Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

15.45 – 16.00 Uudenmaan Taikusydän alueverkoston perustaminen

Erityisasiantuntija Tarja Haili Uudenmaan liitosta, projektipäällikkö ja erityisasiantuntija Anna-Mari Rosenlöf, Turun AMK ja Taikusydän-hankkeesta sekä Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio kutsuvat seminaarin osallistujat liittymään Uudenmaan Taikusydän-verkostoon.

 

Yhteistyössä: Kukunori, Taideyliopiston CERADA ja ArtsEqual-hanke, Metropolia AMK, Turun ammattikorkeakoulu ja TaikuSydän-hanke, Pertin valinta sekä Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra (THL).