null Kai Lehikoinen: Kulttuuripalvelut terveyden edistäjänä



ArtsEqualin varajohtaja Kai Lehikoinen esiintuyi Tampereella Puhutaan rahasta -seminaarissa 31.10.2017. Hänen aiheensa oli "Kulttuuripalvelut terveyden edistäjinä: Kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa?"