null Matalankynnyksen SongLab-biisityöpajat nuorille 


SONGLAB on uusi kaikille oman musiikin tekemisestä kiinnostuneille nuorille avoin ja maksuton biisipajamalli, joka tarjoaa puitteet säveltää, sanoittaa ja tuottaa omaa musiikkia yhdessä toisten kanssa. SONGLAB biisipajat tukevat nuorten omaehtoista taiteen tekemistä, keskinäistä yhteistyötä ja vertaisoppimista sekä verkostoitumista toisten oman musiikin tekemisestä kiinnostuneiden nuorten kanssa.

SONGLAB tarjoaa taiteellisen työskentelyn kautta välineitä omien näkökulmien ilmaisemiseen ja artikuloimiseen, tukee nuorten musiikillista ja kulttuurista toimijuutta, luo kumppanuuksia sekä kannustaa yhteistyöhön ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Projekti tukee kulttuurista moninaisuutta rekrytoimalla aktiivisesti toimintaan mukaan myös monikulttuurisen taustan omaavia nuoria. Yhteisessä musiikkiprojektissa työskenteleminen antaa mahdollisuuden tavata toisia oman musiikin tekemisestä kiinnostuneita nuoria ja tukee siten sosiaalista integraatiota.

SONGLAB rakentaa sektorirajoja ylittävää yhteistyötä ja verkostoja taiteen perusopetuksen, nuorisotyön, kansalaisopistojen ja kirjastojen välillä taidekasvatuksen saavutettavuuden parantamiseksi nuorten keskuudessa.

SONGLAB Helsinki on ArtsEqual-hankkeen jatkohanke ja sen yhteistyökumppaneita ovat Taideyliopisto, Tiuku Ry, Länsi-Helsingin musiikkiopisto ja Helsingin kaupungin nuorisopalvelut. Helsingin kaupunki tukee biisipajamallin pilotointia vuonna 2019.