null Saamelaisen musiikin koulutushanke yhteistyöhön Taideyliopiston kanssaSaamelaismusiikin aikuiskoulutushankkeen perustajat Annukka Hirvasvuopio-Laiti (vas) ja Anna Näkkäläjärvi-Länsman (oik).

 

ArtsEqual-tutkimus on synnyttänyt ainutlaatuisen yhteistyöhankkeen Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Saamelaismusiikin aikuiskoulutushankkeen ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemian välille.

“Yhteistyön tarkoituksena on edistää uudenlaista musiikkikoulutusta, jossa kulttuurierot voidaan nähdä mahdollisuutena sen sijaan, että ne nähtäisiin ongelmana, joka opettajien ja opiskelijoiden on ratkaistava”, kertoo ArtsEqual-tutkija Alexis Kallio Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta.

Vastaavaa yhteistyötä ei ole aiemmin Suomessa tehty. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Saamelaismusiikin aikuiskoulutushanke on ainut saamelainen musiikkikoulu koko valtioiden rajat ylittävällä Saamenmaalla.

“Kun eri tahojen opiskelijat ja opettajat jakavat keskenään erilaisia näkökulmia ja osaamista, opiskelijat saavat arvokkaita taitoja ja ymmärrystä siitä, mitä on olla taiteilija tai taideopettaja 2000-luvun Suomessa, jossa erilaisuus nähdään voimavarana.”

Kallio on työskennellyt yhdessä Saamelaismusiikin aikuiskoulutushankkeen perustajien Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin ja Annukka Hirvasvuopio-Lahden kanssa viime vuoden lopusta lähtien. Kallio on tutkinut, mitkä tekijät estävät saamelaistaiteilijoiden ja -opiskelijoiden pääsyä taiteen perusopetuksen piiriin. Tutkimuksessa on lisäksi suunniteltu demokraattisempia lähestymistapoja taiteiden opetukseen ja oppimiseen yhteistyössä aikuiskoulutushankkeen kanssa.

“Ei riitä, että nykyisestä opetussuunnitelmasta etsitään kohtia, joihin saamelainen taide ja kulttuuri saadaan ujutettua mukaan”, Kallio toteaa.

Kahden oppilaitoksen yhteistyö on yksi esimerkki tutkimuksen etsimistä uusista ratkaisuista sille, miten saamelaisopiskelijat ja -taiteilijat voisivat paremmin osallistua taidekoulutukseen.