null Toinen koti -lyhytelokuvat 

Toinen koti

 

Toinen koti (subtitled in Arabic)

 

Other Home (subtitled in English)

 

Pakolaistaustaisten ja suomalaisten taiteilijoiden teatterista tuli menestys

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön Toinen koti esitettiin 29 kertaa kaudella 2017-18. Jokainen esitys oli loppuunmyyty, ja arvioissa esitystä ylistettiin. Ohjaaja ja tutkija Jussi Lehtonen kertoo projektin taustoista maailman pakolaispäivänä julkaistavassa ArtsEqual-hankkeen lyhytelokuvassa, jonka hän on tehnyt yhdessä työparinsa tutkija Sari Pöyhösen ja kuvaaja Evelin Kaskin kanssa.

Vuonna 2015 Suomeen tuli 32 000 turvapaikanhakijaa enimmäkseen Syyriasta, Irakista ja Afganistanista. Heidän joukossaan pakeni satoja taiteilijoita.

Ohjaaja, näyttelijä ja tutkija Jussi Lehtonen koki tarvetta osallistua julkiseen keskusteluun pakolaisista ja Suomen kotouttamispolitiikasta. Hän alkoi suunnitella dokumenttiteatteriprojektia Kansallisteatterin Kiertuenäyttämölle yhdessä pienen ryhmän kanssa. Mukaan pyydettiin myös professori Sari Pöyhönen Jyväskylän yliopistosta, jolla oli kokemusta turvapaikanhakijoihin ja kotoutumiseen liittyvästä tutkimuksesta. Pakolaisena Suomeen tulleita taiteilijoita työryhmä löysi mukaan erilaisten verkostojen kautta.

Toinen koti on dokumenttiteatteriprojekti, jossa suomalaiset ja pakolaistaustaiset taiteilijat muodostivat ilmaisuyhteisön. Yhteisö auttaa marginalisoituja ihmisiä saamaan äänensä ja tarinansa julkiseen keskusteluun taiteen keinoin.

Keskeistä yhteisössä on asettuminen toisen asemaan. Sitä opitaan erilaisten harjoitusten kautta, mutta kahnauksia tulee silti väistämättä.

”Yhteisössä oli mukana sisällissotaa käyvien tahojen eri osapuolia, esimerkiksi sekä Syyrian hallituksen että kapinallisten edustajia”, Sari Pöyhönen toteaa.

Projektin myötä koko yhteisö eli pakolaistaustaisten jäsentensä mukana, kun nämä hakivat turvapaikkaa Suomesta. Samalla suomalaisten jäsenten silmät avautuivat.

“Kun seurasin vierestä, miten Suomen viranomaiset sanoivat näyttelijä Bakr Hasanille, että tämän tulisi vaihtaa ammattinsa ja lopettaa ajatustensa ilmaiseminen julkisesti ollakseen turvassa kotimaassaan, minusta alkoi tuntua, että jotakin oli tapahtunut sananvapauden käsitteelle Suomessa. Tajusin, että meidän pitäisikin tehdä esitys tästä aiheesta sen sijaan, että käsittelisimme vain kotoutumista”, Jussi Lehtonen kertoo.

Aiheen käsittely ei jäänyt vain esitykseen. Tutkijat laativat myös toimenpidesuosituksen, jonka mukaan Maahanmuuttovirastolla (Migri) ei ole riittävää käsitystä siitä, millainen taide missäkin kontekstissa näyttäytyy sellaisena, jonka valtaapitävät tahot kokevat uhkaavana. He ehdottivat, että Migri konsultoisi tässä asiassa luotettavia asiantuntijalähteitä.

Lue lisää ArtsEqual-hankkeen toimenpidesuosituksesta täältä