null ArtsEqual-hankkeelle 2,6 miljoonan euron jatkorahoitusSuomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt 2,6 miljoonaa euroa Taideyliopiston koordinoimalle The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality (ArtsEqual) -hankkeelle. Päätös koskee rahoituskautta 1.1.2018–30.4.2021.

Suomen historian suurin taiteentutkimuksen hanke ArtsEqual tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Monitieteiseen konsortiohankkeeseen kuuluvat Taideyliopiston lisäksi Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, Lappeenrannan yliopisto, Turun yliopisto ja Työterveyslaitos.

– Jatkohankkeen aikana on tarkoitus täsmentää kuvaa taiteen saavutettavuuteen liittyvistä eriarvoisuutta tuottavista mekanismeista ja keinoista niiden purkamiseksi, kertoo ArtsEqual-hankkeen johtaja, professori Heidi Westerlund Taideyliopistosta.

Rahoituspäätös perustuu strategisen tutkimuksen neuvoston tekemään väliarviointiin. Siinä keskityttiin muun muassa hankkeen tutkimus- ja vuorovaikutustyön saavutuksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitus on kaksivaiheinen ja etupainoitteinen. Vuosille 2015-2017 ArtsEqualille myönnettiin vajaa neljä miljoonaa euroa.

Ensimmäisellä kaudella hankkeessa on tutkittu muun muassa sitä, miten marginalisoidut ryhmät pääsisivät taiteen pariin tasavertoisesti muiden kanssa, miten voidaan lisätä taideinstituutioiden ja -oppilaitosten ketteryyttä taiteen saavutettavuuden lisäämiseksi sekä miten eri ammatillisten ryhmien yhteistyö voi lisätä tasa-arvoa. Hanke on tehnyt näkyväksi taiteen ja taidekasvatuksen interventioita yhteiskunnan eri alueilla sekä rakentanut laajaa yhteistyöverkostoa taiteen ja tasa-arvon edistämiseksi. 

- Erityisen iloisia olemme siitä, että jo nyt olemme tuottaneet tutkimukseen perustuvia kansallisia toimenpidesuosituksia, jotka koskevat koulujen taidekasvatusta ja -toimintaa, yksinäisyyden torjumista ja taiteen tuomista hoitolaitoksiin osana sote-uudistusta, kertoo ArtsEqual-hankkeen varajohtaja, professori Kai Lehikoinen Taideyliopistosta.

Esimerkiksi yksi hankkeen uusimmista aloitteista koskee saamelaiskulttuurin aseman vahvistamista Suomessa. Se on laadittu yhdessä eri saamelaistoimijoiden kanssa.

ArtsEqual on tehnyt tutkimusta yhteistyötä yli 50 vuorovaikutuspartnerin kanssa. Mukana on esimerkiksi ministeriöitä, Opetushallitus, Taiteen edistämiskeskus, Kuntaliitto, lukuisia kaupunkeja ja kansalaisjärjestöjä. Hankkeen kuudessa eri tutkimusryhmässä on työskennellyt yhteensä yli 90 tutkijaa.

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston tehtävänä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Se rahoittaa hankkeiden toista rahoituskautta yhteensä 41 945 056 eurolla.

Haastattelupyynnöt:

ArtsEqual-hankkeen johtaja, professori Heidi Westerlund p. 050 501 5622, heidi.westerlund@uniarts.fi