null Toimenpidesuositus: Taiteilija turvapaikanhakijanaArtsEqualin toimenpidesuosituksen kirjoittajien mukaan monet Maahanmuuttoviraston taiteilijoita koskevat turvapaikkapäätökset ovat olleet ristiriidassa suomalaisen sananvapauskäsityksen kanssa.

”Viranomaisten ei ole syytä puuttua taiteen tekemisen sisältöihin eikä määritellä sitä, millä tavalla taiteen tekeminen on merkityksellistä ihmisen identiteetin kannalta”, toteaa Toinen koti ‑esityksen ohjaaja ja ArtsEqual-hankkeen tutkija Jussi Lehtonen.

ArtsEqual-hankkeen toimenpidesuositus Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena on suunnattu viranomaisille, medialle sekä vainottuja taiteilijoita auttaville tahoille. Se on tehty yhteistyössä Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön Toinen koti -projektin kanssa.

Toimenpidesuosituksen kirjoittajien mukaan Maahanmuuttovirastolla ei ole riittävää käsitystä siitä, millainen taide missäkin kontekstissa näyttäytyy sellaisena, jonka valtaapitävät tahot kokevat uhkaavana. He ehdottavatkin, että virasto konsultoisi tässä asiassa luotettavia asiantuntijalähteitä. Päätöksenteko tarvitsee tuekseen taiteen ja taiteilijoiden tilannetta koskevaa maatietoa.

Toimenpidesuosituksen ovat laatineet Sari Karttunen, Pauli Rautiainen, Jussi Lehtonen, Anne Teikari, Gökçe Sandal, Sari Pöyhönen ja Eeva-Leena Haapakangas. He ovat Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa, Itä-Suomen yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa työskenteleviä ArtsEqual-hankkeen tutkijoita.

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön tavoitteena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja tasa-arvoa taiteen keinoin sekä viedä esityksiä paikkoihin, joista ihmiset eivät muuten pääse live-taiteen pariin. Toinen koti ‑projektissa tutkitaan, miten pakolaistaustaiset taiteilijat kertovat taiteilijan taipaleestaan Suomessa, kielen merkityksestä taiteessaan sekä jäsenyyden hakemisesta taideyhteisöissä. Kiertuenäyttämön taiteellisen suunnittelijan Jussi Lehtosen ohjaama Toinen koti kantaesitettiin Kansallisteatterin Omapohjassa 16.11.2017. Dokumentaarisessa teatteriesityksessä kohtaavat pakolaisina Suomeen tulleet ja tänne syntyneet taiteilijat. Esitys jatkaa Kansallisteatterin ohjelmistossa keväällä 2018.


Taiteilija turvapaikanhakijana ja kansainvälisen suojelun kohteena (PDF)