null Työkalupakki soitonopettajilleArtsEqual-tutkija Guadalupe López-Íñiguezin kirjoittama työkalupakki soitonopettajille tarjoaa tietoa konstruktivistisen soitonopetuksen ja musiikin oppimisen keskeisestä tutkimuksesta ja antaa suosituksia opettajille siitä, kuinka soveltaa konstruktivismia käytännössä.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppilaslähtöiset menetelmät ovat tulleet vallitseviksi hitaan, mutta tasaisen kehityksen tuloksena. ”Hyvä musiikkisuhde”, joka on vahvasti yhteydessä Suomen lapsilainsäädäntöön, sisällytettiin valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet (2017) seuraavat samoja periaatteita.

On kuitenkin vähän todisteita siitä, että konstruktivistiset oppimisen periaatteet olisivat vaikuttaneet soitonopetuksen tai muun opetuksen painopisteen siirtymiseen opettajakeskeisyydestä oppijakeskeisyyteen. Tätä väitettä tukevat myös viime aikaiset kansainväliset tutkimukset, joiden mukaan konstruktivistinen teoria sinänsä on täsmällinen, mutta käytännöt eivät useinkaan noudata sen periaatteita. Tämä voi johtua siitä, että opettajien on vaikea muuttaa käsityksiään oppimisesta ja siitä syystä opetuskäytäntöjään. On myös mahdollista, että usein yksilöopetuksena toteutuvan soitonopetuksen vahva mestari­–oppipoika­traditio on ylläpitänyt autoritaarista opettaja–oppilas­suhdetta.

Kaikki edellä mainittu huomioon ottaen seuraavat kysymykset ovat edelleenkin relevantteja soitonopetuksen eri konteksteissa Suomessa ja muualla: Vaikuttaako ajatus ”hyvästä musiikkisuhteesta” opetuskäytäntöihin ja jos niin miten? Onko mahdollista, että oppijakeskeisyys edistää demokraattista opettaja–oppilas­suhdetta mutta ei välttämättä tee opetus­käytännöistä konstruktivistisempia? Miten oppilaat kokevat opettamisen ja oppimisen konstruktivistiset käytännöt?

Tohtori Guadalupe López-­Íñiguez on Helsingissä asuva espanjalainen tutkija ja muusikko. Hänen psykologian väitöskirjansa tutki musiikillisen tiedon oppimisen psykologisia prosesseja konstruktivistisista näkökulmista jousisoittajien, jousisoitonopettajien ja ­oppilaiden keskuudessa. Hänen tämänhetkinen taiteellinen ja tieteellinen tutkimusprojektinsa Sibelius­Akatemiassa käsittelee Beethovenin ja Mendelssohnin selloteoksia, ja sitä rahoittaa Koneen Säätiö. Hän on julkaissut artikkeleita tunnetuissa tieteellisissä aikakauslehdissä ja toimii edelleen sellistinä sekä levyttävänä artistina.

Työkalupakki soitonopettajille Suomessa (PDF)