Arts@School

Arts@School:

Tutkimusryhmä

 

Eeva Anttila: Arts@School

 

Arts@School-ryhmä, eli “Kouluryhmä”, kohdistaa huomionsa siihen, miten taide voi tukea tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppimiseen ja osallistumiseen suomalaisissa kouluissa. Keskeisenä lähtökohtana on tukea uuden perusopetuksen opetussuunnitelman jalkautumista ja käytännön toteutusta. Uusi opetussuunnitelma korostaa yhteisöllistä, toiminnallista oppimista, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Taidepedagogiikan asiantuntijoista koostuva ryhmä toimii yhteistyössä koulujen kanssa ja kehittää taiteita yhdistäviä pedagogisia menetelmiä, joissa kehollisuus, aistisuus, yhteisöllisyys, materiaalisuus ja digitaalisuus kietoutuvat yhteen. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia kokemuksia ja oppimista monialaiset, taidepedagogiset menetelmät tuottavat ja tutkivat niiden vaikuttavuutta esimerkiksi oppimisvalmiuksiin ja kouluviihtyvyyteen. Erityisen kiinnostuksen kohteena on se, miten tällainen pedagogiikka voi tukea niitä oppijoita, joiden kohdalla perinteiset pedagogiset menetelmät tuottavat haasteita. Keskeisenä kysymyksenä on, miten taide voi tukea jokaisen oppijan mahdollisuutta kokea olevansa pystyvä, lahjakas, erityinen ja arvokas yhteisön jäsen. Ryhmä toteuttaa kokeiluja ja interventioita eri kouluissa, pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella. Se tekee yhteistyötä muun muassa Opetushallituksen kanssa.

 

Tutkimusryhmässä on professoreita, post doc -tutkijoita ja jatko-opiskelijoita tanssi- ja teatteripedagogiikan, musiikkikasvatuksen ja kuvataidekasvatuksen aloilta, asiantuntijoita liikuntakasvatuksen, oppimispsykologian aloilta, sekä kansainvälisiä partnereita.

Lisäksi ryhmään kuuluu affilioituneita jatko-opiskelijoita Taideyliopistosta sekä Helsingin ja Oulun yliopistoista.

 • Ryhmänjohtaja: Tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • Musiikkikasvatuksen professori Marja-Leena Juntunen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Post doc tutkija Heidi Partti, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Post doc tutkija, musiikin lehtori Hanna Nikkanen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Post doc tutkija, tanssipedagogi Isto Turpeinen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • Post doc tutkija Cecilia Björk, Åbo Akademi
 • Tohtorikoulutettava, teatteripedagogiikan lehtori Riku Saastamoinen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • Tohtorikoulutettava Minja Koskela, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Olli-Taavetti Kankkunen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Aleksi Ojala, Sibelius Academy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Analia Capponi-Savolainen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Linda Toivanen, Sibelius Academy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Liisa Jaakonaho, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • Projektitutkija Mari Martin, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • Tutkimusassistentti Jukka Heiskanen
 • Tutkimusassistentti Janne Jokelainen
 • Tutkimusassistentti Pipsa Tuppela
 • Tomi Dufva

Konsortion ulkopuoliset kotimaiset tutkijat

 • Taidekasvatuksen professori Anniina Suominen, Aalto-yliopisto
 • Professori Mari Tervaniemi, Helsingin Yliopisto
 • Yliopistonlehtori Kaisa Tiippana, Helsingin Yliopisto
 • Yliopistonlehtori Mariana Siljamäki, Jyväskylän yliopisto
 • Jatko-opiskelija, taidepedagogi, mediataiteilija Tomi Dufva, Aalto-yliopisto
 • Jatko-opiskelija Katja Sutela, Oulun yliopisto
 • Jatko-opiskelija Tanja Linnavalli, Helsingin yliopisto
 • Erityispedagogiikan dosentti, kasvatustieteen yliopistonlehtori Minna Törmänen, Helsingin yliopisto
 • Tutkimusassistentti Erica Michelson, Helsingin Yliopisto
 • Tutkimusassistentti Jenni Vähämaa, Helsingin Yliopisto
 • Tutkimusassistentti Hanna Partanen, Helsingin Yliopisto
 • Tutkimusassistentti Julia Laine, Helsingin Yliopisto

Kansainväliset partnerit

 • Professori Charlotte Svendler Nielsen, Kööpenhaminan yliopisto
 • Professori Ralph Buck, Aucklandin yliopisto
 • Professori Nicholas Rowe, Aucklandin yliopisto
 • Lehtori Rose Martin, Aucklandin yliopisto

Publications


You can find the lists of all ArtsEqual scientific publications (2015 - summer 2017) here.

You can find the lists of all ArtsEqual non-scientific publications (2015 - summer 2017) here.

Peer-reviewed scientific articles

Anttila, E. & Svendler Nielsen, C. (forthcoming). Dance and the quality of life at schools. In K. Bond and S. Gardner. Dance and the Quality of Life. Springer. (JUFO 2)

Buck, R. and Turpeinen, I. (2016) “Dance Matters for Boys and Fathers.” Nordic Journal of Dance: Practice, Education and research, 7(2), 16-26. (JUFO 1)

Juntunen, M.-L. (2015). Pedagoginen kokeilu integroida iPadin käyttö, luova tuottaminen ja keholliset työtavat peruskoulun seitsemännen luokan musiikinopetuksessa. Tapaustutkimus toimijuuden näkökulmasta. Finnish Journal of Music Education, 18(1), 56¬–76. (JUFO 1)

Juntunen, M,-L. (In print). Using iPads to integrate music, movement and composition in a 7th-grade music classroom. Nordic Research in Music Education Yearbook.

Martin, R., El Sheikh, S. and Makled, B. Contemporary Arts Education in the Middle East. In G. Barton & M. Baguley (eds.), The Palgrave Handbook of Global Arts Education. Hampshire: Palgrave Macmillan. (in press). (JUFO 3)

Nikkanen, H. M. & Westerlund, H (submitted). More than just Music. Reconsidering the educational value of music in school rituals. Philosophy of Music Education Review. (JUFO 1)

Partti, H. (in print). Building a broad view of technology in music teacher education.  In R. Mantie & A. Ruthman (Ed), Oxford Handbook of Technology and Music Education. Oxford: Oxford University Press. (JUFO 3)

Partti, H. (2016). Muuttuva muusikkous koulun musiikinopetuksessa. [Changing musicianship in music education at school.] Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education 19 (1), 8–28. (JUFO 1)

Partti, H. (in print). What’s school got to do with it? From pedagogical fundamentalism to radical pedagogy in music education of a mediatizing world. In R. Mantie & A. Ruthmann (Ed), Oxford Handbook of Technology and Music Education. Oxford: Oxford University Press. (JUFO 3)

Partti, H. & Väkevä, L. (submitted). Song Pump: Developing composing pedagogy in Finnish schools through collaboration between professional songwriters and music teachers. In C. Christophersen & A. Kenny (Eds.), Musician-teacher collaborations. Oxford: Routledge. (JUFO 3)

Rowe, N., Baker, N. & Khatab, A. (in print). The Shape of Water…Palestine, Badke and Lets Make Noise for Gaza: Three journeys of intercultural choreographic practice in Palestine. In S. Erenrich and J. Wergin (Eds) Grassroots Leadership and Arts for Social Change. New York: Emerald. (JUFO 1)

Rowe, N., McMicken, D. and Newth, T. Dancing in the setting sun: Performance, self-actualization and the elderly. Dance and the Quality of Life, Edited by K. Bond and S. Gardner. New York: Springer. (In Press).

Sutela, K., Ojala, J. & Juntunen, M.-L. (submitted). Embodiment and ethnographic sensitivity in narrative inquiry. Bulletin for the Council of Research in Music Education. (JUFO 2)

Suominen, A. (2016). Immigrant and non-immigrant students’ depictions of their gender roles in the context of Finland/Europe. The Magazine of Education through art –IMAG, 3(1) (InSEA), 20-27.

Sutela, K.., Juntunen, M-L & Ojala, J. 2016. Inclusive music education: The potential of the Dalcroze approach for students with special educational needs. Approaches: An Interdisciplinary Journal for Music Therapy. (JUFO 1)

Rowe, N., Martin, R., Buck, R. & Anttila, E. (submitted). Researching dance education post-2016: The global implications of Brexit and Trump on dance education. Research in Dance Education. (JUFO 2)

Turpeinen, I. & Buck, R. (submitted) “The Fathers and Sons – Discussing Encounters in Dance”. In Karen E. Bond and S. Gardner. Dance and The Quality of Life. Springer. (JUFO 2)

Turpeinen, I. (submitted) “Raw-board-working-style, Pedagogical Love and Gender”. In Susan Koff & Charlotte Svendler Nielsen (Eds.) Twist & Twin Dancing Identities. 2015 Dance and the Child International Congress Proceedings. Ausdance Publications. (JUFO 1)

Turpeinen, I (submitted) Tanssivien poikien talvisota. Nuorisotutkimus (JUFO 1)

Turpeinen, I & Olkkonen, S. (submitted) Vapauden aika, tila ja paikka. Nuorisotutkimus. (JUFO 1)

Virtala, P. & Tervaniemi, M. (in print). Neurocognition of major-minor and consonance-dissonance. Music Perception. (JUFO 2)

Waldron, J. Mantie, R., Partti, H. & Tobias, E. (submitted). A Brave New World: Theory to Practice in Participatory Culture and Music Learning and Teaching. Music Education Research. (JUFO 3)

Non-refereed scientific articles

Anttila, E. (2016). Tasapainoilua tanssipedagogiikan laveilla kentillä ja kapenevilla kinttupoluilla. Teoksessa S. Hämäläinen (toim.). Tanssi yliopistossa: Kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta. Teatterikorkeakoulu: Nivel 07, 266-277.

Jaakonaho, Liisa (forthcoming). Encountering and embodying difference through dance: reflections in the context of a research project in a primary school in Finland. In S.Burridge & Svendler Nielsen, C. (Ed.) Dance, access and inclusion: Perspectives on dance, young people and change. Routledge. (JUFO 3)

Juntunen, M.-L. (2016). Keholliset työtavat, luova tuottaminen ja mobiiliteknologia seitsemännen luokan musiikinopetuksessa. JaSeSoi Journal.

Martin, Rose with Anttila, E. (forthcoming). Talking Dance: contemporary histories from the Baltic Sea. London: IB Tauris. (JUFO 1)

Publications intended for professional communities

Anttila, E. 2016. Kuvitellen parempi maailma. Kolumni. Acatiimi 4/16, 18.

Anttila, E. 2016. Lapsissa on tulevaisuus?. Kolumni, Acatiimi 9/16, 16.

Partti, H. & Ahola, A. (2016). Säveltäjyyden jäljillä. Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa. [In the footsteps of creative music making. Composers in schools of the future.] Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Sibelius-Akatemian julkaisuja 15.

Publications intended for the general public

Partti, H. (2016, November 24). Säveltäjyyden jäljillä. [Blog post].

Partti, H. (2016, August 24). Mitä siitä kertoisin, kysyjille vastaisin? [Blog post].

Partti, H. (2016, March 5). Koulun musiikinopetus on arvovalinta. [Blog post].

Partti, H. (2016, February 15). Tasa-arvo – jos se ei ole mahdollista, miksi edes vaivautua? [Blog post].

Partti, H. (2015, October 2). Mummoni kielletyt laulut. [Blog post].

Partti, H. (2015, August 26). Koulutus tarjoaa vastalääkkeen tunneorgioihin. [Blog post].

Conference presentations

Anttila, E. “The potential of dance as embodied learning”. Presentation. Body of Knowledge: Embodied Cognition and the Arts Conference. University of California, Irvine, 10.12.2016.

Anttila, E. “Engaging all learners through the arts: The possibilities of embodied learning in fostering equality.” Paper presentation. World Arts Education Summit, Zhejiang Conservatory of Music, HangZhou, China, 3.12.2016.

Anttila, E. “Arts Education for All?” Symposium introduction. Unequalising World – Equalising School? FERA Conference on Education. University of Turku, 18.11.2016.

Anttila, E. & Siljamäki, M. ”Kohtaamisia liikkeessä.” Presentaatio. Kokemuksen tutkimuksen päivät, Tampereen yliopisto, 4.11.2016.

Anttila, E. Monimuotoinen ja tasa-arvoinen taidekasvatus sivistyksen tekijänä. Kutsuttu esitelmä. Sivistyksen tekijät ja näkijät, Professoriliiton syysseminaari. Kansallismuseon auditorio, Helsinki, 28.10.2016.

Anttila, E. ”Performing difference in/through dance: Embodied encounters and negotiations”. Keynote presentation. Kedja Encounter “Digesting Dance”, Lithuanian University of Educational Sciences, Vilnius, Lithuania, 13.10.2016.

Anttila, E. “Dance as embodied learning”. Presentation. The world of possibility in the music classroom –seminar, Music House, Helsinki, 29.9.2016.

Anttila, E. ”Dance and Social Justice”. Keynote presentation. Dance and Social Justice Conference, University of Auckland, New Zealand, 5.11.2016.

Anttila, E. “Teaching artfully: The possibilities of professional collaboration between teachers and artists in the context of public school.” Panel Presentation. 9th Midterm Conference ESA-Arts 2016, the ESA Research Network Sociology of the Arts, Porto, Portugali. 08.09.2016.

Anttila, E. ”Taide on hyvinvoivan yhteiskunnan elinehto.” Esitelmä, Communicatio Academica Seminaari, Lapin yliopisto, Rovaniemi, 15.1.2016. http://www.professoriliitto.fi/@Bin/470818/proffapuhe%20Eeva%20Anttila.pdf
; https://www.youtube.com/watch?v=VllbR2HD9Gw

Anttila, E. “Dance as embodied learning”. Invited presentation. Embodiment in Arts Education –conference. University of Amsterdam, 12.12.2015.

Anttila, E. ““Engaging all learners through the arts: The possibilities of multimodal, collaborative learning in fostering equality in schools.” Presentation. FERA Conference on Education. University of Vaasa, 21.11.2015.

Anttila, E., Juntunen, M-L., Nikkanen, H., Partti, H., Turpeinen, I. & Saastamoinen, R. “Engaging all learners through the arts: The possibilities of multimodal, collaborative learning in fostering equality in schools.” NERA Congress, Helsinki, Finland. 9.-11.3.2016.

Buck, R. and Snook, B. “Teaching the Arts Across the Curriculum.” Conference presentation. 6th World Alliance for Arts Education, Global Arts Education Conference, Zhejiang Conservatory of Music, Hangzhou, China. 2.12.2016.

Buck, R. “Effective Learning and Teaching of Dance.” Keynote presentation, Beijing Dance Academy Research Symposium. Beijing, China. 27.11.2016.

Dufva, T. “Metaphors of code, how art can be used to understand digitalization.” Indiana University of Pennsylvania, Yhdysvallat, 8.11.2016.

Dufva, T. Käsillä tekemisen tulevaisuus paneeli, Tulevaisuuden tutkimuksen seura, Helsinki, Suomi, 31.10.2016.

Dufva, T. “Maker Movement -creating knowledge through basic intention.” Make it NOW! Learning, Exploring, Understanding, International NordFo Conference, Rauma, Suomi, 28-30.9.2016.

Dufva, T. “Maker Movement -creating knowledge through basic intention.” In this place-Cumulus 2016 conference, The School of Art & DesignNottingham Trent University, Iso-Britannia, 28.4.2016.

Dufva, T. Ohjelmoinnin filosofia paneeli. ITK 2016, Interaktiivinen teknologia koulutuksessa tutkijatapaaminen, Hämeenlinna, Suomi, 13-15.4.2016.

Dufva, T. “Metaphors of code - structuring and broadening the discussion on teaching kids to code.” ITK 2016, Interaktiivinen teknologia koulutuksessa tutkijatapaaminen, Hämeenlinna, Suomi, 12.4.2016.

Juntunen, M-L. & Partti, H. “Equality in Music Education at School: From Theory to Practice.” Paper presentation in “Arts Education for All?” Symposium. Unequalising World – Equalising School? FERA Conference on Education. University of Turku, 18.11.2016.

Juntunen, M.-L. & Partti, H. “Beyond inclusion? Reflections on equality in music teaching and learning in Finnish basic education.” Paper presentation. Arts without borders –conference, University of the Arts Helsinki, 20-23.10. 2016.

Juntunen, M.-L. “Embodiment in music teaching and learning.” Paper presented in the ArtsEqual Research Panel ”The World of Possibility in the Music Classroom: Constructivism and Embodiment as Student-Centered Approaches to Learning”, University of the Arts Helsinki, 29.9.2016.

Juntunen, M.-L. “Equity through Quality: Discussing New Finnish National Core Curriculum in Music for Basic Education.” Roundtable symposium. ISME-conference, Glasgow, 24-29.7.2016.

Juntunen, M.-L. “iPads in a 7th grade music classroom: Enhancing student agency.” Poster presentation, ISME-conference, Glasgow, 24-29.7.2016.

Juntunen, M.-L. “Composing with iPads in a 7th-grade music classroom. As part of the panel: Nordic research focusing composition education in relation to primary and secondary schools – what do we know and what do we have to investigate further?” Paper presentation. Nordic NNMPF-conference, 8.–10.3.2016 Hamar, Norway. http://nnmpf.org

Koskela, M. ”Yläkouluikäiset oppilaat toimijuuksista neuvottelemassa. Intersektionaalisen feminismin näkökulma monikulttuuriseen musiikinluokkaan.” Presentaatio. Liikkuvuus ja sukupuoli - Gendered Mobilities 2016. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. 25.11.2016.

Koskela, M. ”Yläkouluikäiset oppilaat toimijuuksista neuvottelemassa. Intersektionaalisen feminismin näkökulma monikulttuuriseen musiikinluokkaan.” Presentaatio. Kasvatustieteen Päivät. Turun yliopisto, Turku. 17.11.2016.

Nikkanen, H. “Koulun juhlat ja konsertit tasa-arvoisen toimintakulttuurin rakentajina.” Kasvatustieteen päivät, Turku, Finland, 17.-18.11.2016.

Nikkanen, H. “Gaining Place on the Stage and in the School Community.” Paper presentation. International Society for Music Education Conference, Glasgow, Great Britain, 24.-29.7.2016.

Partti, H. “Crossing borders in arts education: Possibilities for collaborations across institutions, professions and disciplines.” Symposium at the Arts without Borders Conference, Helsinki, Finland. 19.-22.10.2016.

Partti, H. “Recent Nordic applications of music education technology in teacher training”. Symposium at the International Society for Music Education 32nd (ISME) World Conference, Glasgow, Scotland. 25.-29.7.2016.

Rowe, N. ”Wayfaring cultural policies and arts curricula: threshold concepts for performing arts teachers.” The 9th International Conference on Cultural Policy Research, Seoul, Korea, 5.7.2016.

Rowe, N. ”Eurekaphobia: Collective refuge, loss and acculturation.” What are we afraid of? Local fears, global anxieties: A Europe Institute Symposium. University of Auckland, New Zealand, July 22-24, 2016.

Rowe, N. ”Community, creativity and refuge.” University Research Excellence Forum. University of Auckland, New Zealand, 8.6.2016.

Sutela, K, Juntunen, M.-L. & Ojala, J. “Promoting agency in embodied musical interaction in special music education: Student’s path to agency in a narrative form.” Paper presentation. ISME-conference, Glasgow, 24-29.7.2016.

Sutela, K., Juntunen, M.-L. & Ojala, J. “Embodiment and ethnographic sensitivity in narrative inquiry.” Paper presentation. Narrative inquiry in music education (NIME5) –conference at The University of Illinois at Urbana-Champaign, 21–23.5.2016.

Sutela, K. “Erityisoppilaan toimijuuden kehittyminen musiikkiliikunnan opetuksessa”. Presentation. Kasvatustieteen päivät, Vaasan yliopisto, 19.–20.11.2015.

Sutela, K. "Toimijuuden kehittyminen kehollisessa musiikillisessa vuorovaikutuksessa: Erityisoppilaan polku toimijuuteen narratiivin muodossa". Presentation. Kasvatustieteen päivät, Turun yliopisto, 17.-18.11.2016.

Sutela, K. Promoting agency in embodied musical interaction in special music education: Student’s path to agency in a narrative form, Presentation. 3rd Scientific Symposium: Sounds of change: intersections between music therapy, community music therapy and music education, Aristotle University of Thessaloniki/School of music studies, Thessaloniki, Greece, 10.-11.11.2016.

Sutela, K. "Toimijuuden kehittyminen kehollisessa musiikillisessa vuorovaikutuksessa: Erityisoppilaan polku toimijuuteen narratiivin muodossa". Presentation. Music For All - tutkimuksen päivä, Helsinki. 29.10.2016.

Tervaniemi, M. "Music in our life span: learning and rehabilitation." Presentation in a symposium, Language, music and the brain: from theoretical to clinical approaches. 18th World Congress of Psychophysiology, Havana, Cuba, 31.8-4.9. 2016.

Turpeinen, I. “Embodying difference through/in dance”. Symposium-esitelmä. Arts Without Borders Conference, Musiikkitalo, Helsinki, 18.10.2106.

Turpeinen, I. & Kuoppamäki, A. “Researching Gender in Arts Education: Discussing the Cultural Resistance.” Paper presentation in “Arts Education for All?” Symposium. Unequalising World – Equalising School? FERA Conference on Education. University of Turku, 18.11.2016.

Törmänen, M. “Arts@school: Musiikki, liike ja oppiminen.” Presentation. Music For All - tutkimuksen päivä, Helsinki. 29.10.2016.

Popular presentations

Anttila, E. ”Musiikki, liike ja oppiminen –interventio”. Esitelmä. Uudistuva musiikkikasvatus, toimijuus ja tasa-arvo seminaari, Musiikkitalo, Helsinki, 25.11.2016.

Anttila, E. “Taide pohjoismaisen peruskoulun uudistajana”. Haastattelu/alustus, Kirjamessut, Helsingin messukeskus, 28.10.2016.

Anttila, E. ”Kohtaamisia maahanmuuttajatyössä.” Panelisti. Tiede+Taide tapahtumasarja, Tiedekulma, Helsingin yliopisto, 20.10.2016.

Anttila, E. Panelist, invited participant at “Edutopia”, Seminar on education in performing arts and choreography, Octoberdans Festival, Bergen, Norway, 20.-21.10.2016.

Anttila, E. ”Tutkimista vai hutkimista?” Panelisti, Tutkijoiden yö, Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta, 30.9.2016.

Anttila, E. ”Miten tukea uutta luovuutta?” Alustus Tutkas aamukuuleminen –tilaisuudessa, Kansalaisinfo, Helsinki, 1.4.2016.

Anttila, E. Alustus ja paneelikeskustelu. XXI Ihminen ja kosmos, keskusteleva kulttuuritapahtuma, Kuhmo, 18-20.3.2016. https://www.youtube.com/watch?v=4PdrRD08CaA j

Buck, R. “Community Dance: Solving Real World Problems.” New Zealand Centre at Peking University Visiting Fellowship public address. Peking University, Beijing, China. 8.12.2016.

Buck, R. “Dance Your Thinking.” Invited Presentation, Chinese Dance Association, Shanghai, China. 30.11.2016.

Dufva, T. “Creative coding.” Coffee talk, Indiana University of Pennsylvania, Yhdysvallat, 8.11.2016.

Dufva, T. “Technology and art.” Lecture, Art in K-6 programs, Indiana University of Pennsylvania, Yhdysvallat, 7.11.2016.

Dufva, T. “Taidekasvatus Käsityökoulu Robotissa.” Pojat taideopetuksessa: Teknologia ja taide, Annantalo, Helsinki 26.8.2016.

Dufva, T. Muotoilukasvatuksen paneeli. Aalto Yliopisto Taiteen ja Suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitos, Helsinki, Suomi, 31.8.2016.

Juntunen, M.-L. "The role of body movement in 7th-grade music instruction integrating music and movement composition with the use of iPads." The second conference of Dalcroze studies. Vienna, July 26–29, 2015.

Juntunen, M.-L. "Bridging music and movement with iPads in creative processes in 7th-grade music instruction". RIME-conference, University of Exeter, 14.–18.4.2015.

Juntunen, M.-L. "The use of iPads in facilitating creative and embodied learning in lower secondary music classroom." NNMPF-conference. Sibelius Academy, Helsinki 3.-5.3.2015.

Kuoppamäki, A. & Turpeinen, I. 2016. Sukupuolisensitiivisellä [taide]kasvatuksella on väliä. Equally Well, 4.4.2016.

Kuoppamäki, A. & Turpeinen, I. 2016. "Irti tyttöjen ja poikien vastakkainasettelusta." Mielipidekirjoitus. Helsingin Sanomat, 23.3.2016.

Martin, R. “Hard times require furious dancing”: Dancing through times of trauma, crisis and upheaval. Pushkinskaya 10 Arts Center, Museum of Non-Conformist Art, St. Petersburg. 26.7.2016.

Martin, R. “Improvisational ethnography: The Talking Dance project as a case study.” University of Zielona Góra, Poland. 16.7. 2016.

Martin, R. “Fostering community through dance.” Beijing Dance Academy, 10.4.2016.

Martin, R. “Dancing diversity in higher arts education: Bi-cultural, multi-cultural, cross-cultural and inter-cultural encounters.” University of the Arts Helsinki, 29.1.2016.

Partti, H. “Säveltäjyyden jäljillä: musiikintekijät tulevaisuuden koulussa.” Presentation and panel discussion. Uudistuva musiikkikasvatus, toimijuus ja tasa-arvo seminar, Helsinki, Finland. 25.11.2016.

Partti, H. “Säveltäjyyden jäljillä.” Keynote speech. The Säveltämisen pedagogiikka, SÄPE music teachers’ in-service training, Helsinki, Finland. 7.10.2016.

Partti, H. ”Multicultural Music Education”. Panel discussion. The Tiedekulma – Think Corner, Helsinki, Finland. 25.8.2016.

Partti, H. “Some, musiikkioppilaitos ja uudistuva muusikkous. Näkökulmia diginatiivin musiikkikasvatukseen.” Lecture at the ‘Osaava’ music pedagogues’ in-service training, Turku, Finland. 19.11.2015.

Partti, H. “Kulttuurienvälisyys musiikkikasvatuksessa.” Panel discussion. Musiikkikasvatuspäivät (FiSME) conference, Helsinki, Finland. 12.11.2015.

Partti, H. “Millaiseen muusikkouteen koulu kasvattaa? Opettajien näkemyksiä musiikin luovan tuottamisen haasteista ja mahdollisuuksista.” Keynote lecture at the Musiikkikasvatuspäivät (FiSME) conference. Helsinki, Finland. 12.11.2015.

Partti, H. “Building visionary music education institutions in Finland: From musical reproduction to creative collaborations.” Keynote lecture. The College Music Society International Conference, Helsinki, Finland. 23.6.2015.

Rowe, N. ”Postgraduate Research and Education.” Beijing Dance Academy and University of Auckland Research Symposium. Beijing, China, 27.11.2016.

Rowe, N. 2016. ”Theorizing dance pedagogy in traumatised communities: Community arts education in Palestinian refugee camps and Threshold Concept Theory.” Oulu University of Applied Sciences, Finland, 12.2.2016.

Rowe, N, Buck R, and Martin, R. ”From tolerating to integrating to celebrating difference: the role of dance learning in social transformation.” ArtsEqual Studia Generalia, University of the Arts Helsinki, Music House, Finland, 10.2.2016.

Saastamoinen, R. Paneelikeskustelu Laadukas lastenteatteri –tapahtuma. Taiteen edistämiskeskus, Hämeenlinnan Verkatehdas, 18.10.2016.

Turpeinen, I. ”Hyvä, dialogisuus ja huoli.” Esitelmä. Porvoon kansalaisopisto. Cafe Capriole, Porvoo. 8.12.2016.

Turpeinen, I. “Yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys vai yksilöllisyys?” Moderointi. Kiertoliike 2016, Tanssin talo ja Tanssin aluekeskukset. Jyväskylä. 22.-23.9.2016

Turpeinen, I. ”Laadun raakalautaa: Hyvä, dialogisuus ja huoli.” Luento. Laatutyö opetuksessa-seminaari. Kansanopistot. Kouvolan kansanopisto. Kouvola. 2.9.2016.

Turpeinen, I. ”Pojat ja taideopetuksen status quo: Onko mikään muuttunut?” Luento. Taideopettajien seminaarit. Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, Annantalo. 26.8.2016.

Turpeinen, I. ”Maailma ovellamme. Taiteen merkitys kulttuurien vuoropuhelussa: Onko mikään muuttunut?” Luento. Espoon kaupungin kulttuuripalvelut. WeeGee. 25.5.2016

Turpeinen, I. ”Elämäni tanssivana poikana tai mitä siitä seura(i)si…” Luento. Aalto-yliopisto, Taiteen laitos. 16.5.2016

Turpeinen, I. “Elämäni tanssivana poikana tai mitä siitä sitten seurasi…” Luento. Tanssioppilaitosten liiton koulutuspäivät. 18.3.2016

Turpeinen, I. “Strenghten Collaboration in Moving Mosaic. Modelling Touring & Breaking Silos.” Alustus. Atelier: European Dancehouse Network. Kaapelitehdas, Helsinki. 5.2.2016

Turpeinen, I. “TPO ja pojat: Onko mikään muuttunut?” Luento. Taiteen perusopetuksen yhteistyöseminaari. Lahti. 22.1.2016

Theses

Ponkilainen, M. (2016). ”Nyt mä tiedän, että mä asun Suomessa”: Turvapaikanhakijoiden osallisuus liikunnallisissa kielityöpajoissa. Opinnäytetyö (AMK). Jyväskylän ammattikorkeakoulu.