null ArtsEqualin ensimmäinen kirja kertoo taiteilija-kehittäjistäSuomen ensimmäiset taiteilija-kehittäjät valmistuivat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun erikoistumisohjelmasta kesällä 2015. Kookos-sarjan uudessa julkaisussa he kertovat kokemuksistaan taiteilija-kehittäjinä muun muassa hoivakodissa, kaupunkiorganisaatiossa, kirkossa, sairaalassa ja terveys- ja sosiaalipalveluja tuottavassa konsernissa.

Taide- ja kulttuurilähtöinen luova osaaminen mainitaan yhä useammin varteenotettavana keinona vahvistaa hyvinvointia, tuottavuutta ja kestävää kasvua työelämässä. Taiteen toimintalogiikan ja menetelmien on todettu tarjoavan uudenlaisia luovia yhteiskehittämisen tapoja, synnyttävän positiivista toimintakulttuuria ja vahvistavan oppimista yhteisöissä. Taiteilija-kehittäjät ovat taiteilijoita, taidekasvattajia ja taiteilija-tutkijoita, jotka ovat erikoistuneet työskentelemään kehittämisprojekteissa – taiteellisissa interventioissa – organisaatioissa ja yhteisöissä taidealan ulkopuolella.

Kirjan ovat toimittaneet Kai Lehikoinen, Anne Pässilä, Mari Martin ja Maiju Pulkki. Yliopistonlehtori, ArtsEqual-tutkimushankkeen varajohtaja Kai Lehikoinen ja tutkija Anne Pässilä toimivat Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon – taiteelliset interventiot työelämään -erikoistumisohjelman vastuuopettajina. Mari Martin on Teatteritaiteen tohtori, vapaa taiteilija ja tutkija. Maiju Pulkki on valmistumassa yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta. Hän oli taiteilija-kehittäjä-koulutuksessa mukana harjoittelijan ja tutkimusassistentin roolissa.

Kai Lehikoinen, Anne Pässilä, Mari Martin, Maiju Pulkki (toim.): Taiteilija kehittäjänä. Taiteelliset interventiot työssä. KOKOS, 2016.

Teoksen verkkoversio on luettavissa Heldassa.

Teosta myy Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjasto (Haapaniemenkatu 6, Helsinki) ja sitä voi tilata osoitteesta teak.kirjasto@uniarts.fi. Hinta: 22 €, toimituskulut 10 € / tilaus.