null ArtsEqualin tutkijaesittelyssä Kirsi TörmiTanssitaiteen tohtori, tanssitaiteilija, TRE-ohjaaja Kirsi Törmi on tehnyt monipuolisen uran tanssija-koreografina. Hän on toiminut muun muassa Routa-ryhmän ja Pyhäjärven Täydenkuun tanssit -festivaalin taiteellisena johtajana. Kirsi on tehnyt pitkään töitä keholliset tuntemukset huomioon ottavan vuorovaikutuksen parissa, johon myös hänen väitöstutkimuksensa ”Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena” (2016) liittyi. Tällä hetkellä Kirsi työskentelee freelancer tanssija-koreografina sekä osa-aikaisena tutkijana ArtsEqual-hankkeen nelosryhmässä Socially Responsible Arts Institutions and Artists. Törmi tekee työtä myös hahmoterapeuttina, TRE-ohjaajana ja työnohjaajana yksityisvastaanotollaan Kajaanissa ja Helsingissä.

Yhteystiedot: kirsi.saastamoinen@mac.com

Mitä tutkit ArtsEqual-hankkeessa?

Jatkan ArtsEqual-hankkeessa väitöstutkimukseni “Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena” aikana heränneiden, syvempää reflektointia kaipaavien aihealueiden parissa. Yksi näistä on etiikka, joka on niin monitahoinen ja laaja, että en ehtinyt väitöstutkimukseni puitteissa perehtyä siihen kuin pintapuolisesti.

Mitä ongelmaa nykytilanteessa pyrit ratkaisemaan?

Tulevan artikkelini ”Vuorovaikutteisen taiteellisen työn ja osallisuuden etiikka” (työnimi) kautta pyrin hahmottamaan osallistavaan taiteelliseen työhön kytkeytyvää eettisyyttä. Väitöstutkimuksessani nojasin vuorovaikutteisen koreografian eettisten kysymysten pohdinnassa lähinnä Martti Lindqvistin ajatuksiin. Lindqvist on pohtinut eettisyyttä laajassa kehyksessä, ihmistyön kontekstissa, jolla hän tarkoittaa kaikkea työtä, jossa ihmisten välinen vuorovaikutus on keskiössä. Erityisesti osallistavassa taidetoiminnassa, jossa eri maailmoja vasta sovitellaan yhteen taiteilijan johdolla, tuki ja opastus ovat läsnä enemmän kuin perinteisessä taideprosessissa. Tanssitaidetyön arvojen ja etiikan pohdinta on kokemukseni mukaan vielä lapsenkengissä. Tutkimukseeni osallistuneiden tanssitaiteilijoiden mukaan nujertaminen, hyväksikäyttö ja hylkääminen ei ole tuntematonta taiteellisissa prosesseissa.

Miten tutkimuksesi liittyy ArtsEqualin tehtävään tutkia, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa? 

Eettisten kysymysten pohtiminen ja niiden nostaminen keskusteluun on mielestäni yksi kulmakivi tasa-arvon ja hyvinvoinnin tavoittelussa.

Kuka tutkimuksestasi hyötyy ja miten?

Uskoisin tanssitaiteilijoiden, miksei myös muun alan taiteilijoiden, jotka ovat kiinnostuneita prosessiorientoituneista ja osallistavista menetelmistä hyötyvän tutkimuksestani. Moni taiteilija tekee työtään yksinäisenä sutena, vaikka työryhmääkin olisi ympärillä. Etiikan myötä toivoakseni myös työnohjaukselliset kysymykset viriävät, jolloin myös yksinpuurtajille avautuisi ymmärrys tuntojensa reflektoinnin tärkeydestä. On mitä ilmeisimmin kuitenkin pitkä matka vielä siihen, että työnohjaus olisi järjestelmällistä, saatavilla olevaa ja taidetyötä parhaalla tavalla tukevaa. Toivon tutkimukseni tuovan tietoa myös taidetyön yhteistyökumppaneille siitä, minkä kysymysten parissa taiteilijat painivat ja toivon sen mahdollistavan myös avointa keskustelua. 

Millainen on visiosi tulevaisuuden Suomesta taiteen ja hyvinvoinnin näkökulmasta?

Hyvinvoivat taiteilijat, joilla on riittävä määrä itseymmärrystä, työskentelevät laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueilla tuoden uusia näkökulmia hyvään elämään.

Onko sinulla antaa tutkimuksesi pohjalta tai muuten jotain taiteeseen ja hyvinvointiin liittyvää vinkkiä meille kaikille?

Itse olen huolellisesti hurahtanut hahmoterapiaan, erityisesti ryhmämuotoiseen, siinä yhdistyy kaikki se, jota olen jahdannut elämässäni: syvä kontakti ihmisten välillä, kehollisuuteen fokusoiminen ja luovuuden suhteen vain oma mielikuvitus rajana. Sitä voin suositella lämpimästi kaikille, ainakin oma elämänlaatuni ja hyvinvointini on sen myötä kohentunut merkittävästi. Samoin suosittelisin TRE (Tension, Stress & Trauma Releasing Exercises) -menetelmää, jossa sukelletaan kehollisella harjoitteella syvälle hermoston tasolle, ja ”luonto minussa” herää, korjaten ajan saatossa tulleita vaurioita kehossani. Muun muassa TRE:tä voit tulla kokeilemaan ”Keho oppaana” -kurssilleni Zodiakiin ensi syksynä.

 

Löydät Törmin autonomisen hermoston osuutta vuorovaikutussuhteissa käsittelevän artikkelin täältä.