null Kulttuurihyvinvointi osaksi Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistustaArtsEqual on mukana Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tueksi perustetussa Kulttuurihyvinvoinnin työryhmässä, joka toimii Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän alatyöryhmänä. Kulttuurihyvinvoinnin työryhmän tehtävänä on:

  • määritellä kulttuuri osaksi maakunnan palvelulupausta ja maakuntastrategiaa
  • määritellä eri väestöryhmille kulttuurin palveluketju, jossa kulttuuripalvelut ovat osana sosiaali- ja terveyspalveluita sekä osana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää
  • koota vertailutietoa ja selvittää hyviä käytänteitä muista maakunnista sekä alueen kunnista
  • tehdä esitys Varsinais-Suomessa käyttöön otettavista hyvistä käytännöistä.

Työryhmän työskentely kytkeytyy Varsinais-Suomen alueellisen hyvinvointikertomuksen (2017) terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen painopisteisiin, joita ovat yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ihmisten yksinäisyyden vähentämistä, vanhemmuuden tukemista, aktiivisuuden vahvistamista ja elämänhallinnan lisäämistä. Työryhmän toiminnan tuloksena tehdään ehdotukset kulttuuristen oikeuksien toteuttamiseksi sote-palveluiden järjestäjän eli tulevan maakunnan näkökulmasta.

Kulttuurihyvinvointiryhmään kuuluu edustajia seuraavilta tahoilta: Turun kaupunki, Turun AMK, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen liitto, Uusikaupunki, Someron kulttuuri ry, Raision kaupunki, Läntinen tanssin aluekeskus, Paraisten kaupunki, Salon kaupunki, Auran kunta, Taike, HUMAK, Lapsi- ja perhepalveluiden muutoshanke Lupa auttaa!, Taideyliopiston ArtsEqual-hanke sekä Turun lähimmäispalveluyhdistys ry. Lisäksi ryhmässä kuullaan kutsuttuna eri alojen asiantuntijoita.

 

Lisätietoa Taikusydämen sivustolta