null Kysely ArtsEqual-hankkeen tulosten vaikutuksistaSuomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ArtsEqual-hanke tutkii, miten taide ja taidekasvatus vahvistavat tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hankkeessa on tähän mennessä tuotettu yli 120 julkaisua, lukuisia tapahtumia sekä lisäksi toimenpidesuosituksia liittyen: 1) kulttuuristen oikeuksien ja kulttuurisen hyvinvoinnin toteutumiseen sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa; 2) taiteen yksinäisyyttä torjuviin vaikutuksiin; 3) koulujen musiikkikasvatukseen.

Tämä kysely on tarkoitettu ArtsEqual-hankkeen vuorovaikutuskumppaneille ja muille hankkeen kohderyhmille. Kartoitamme kyselyn avulla hankkeen tutkimustulosten ja toimenpidesuositusten konkreettisia vaikutuksia, jotta voimme raportoida ne hankkeiden väliarviointia varten.  Lisätietoa: heta.muurinen@uniarts.fi

Kyselyyn tästä!

Toimenpidesuositukset löytyvät täältä.