null Teatteria laitoksiinRyhmä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijoita lähtee tänä keväänä esityskiertueelle hoitolaitoksiin ja vankiloihin. Kiertue on samalla ArtsEqualin taiteellinen julkaisu.

”Taide voi parantaa yksiköiden asukkaiden elämänlaatua. Samalla myös taide paranee ja kehittyy ihmisten kohtaamisen myötä”, kertoo ArtsEqualin tutkija Jussi Lehtonen. Lehtonen toimii vastuuopettajana Teatterikorkeakoulun yleisökontaktikurssilla, jonka osa esityskiertue on.

Opiskelijat ovat tehneet esitysten taustatyön työpajoissa samoissa suljetuissa laitoksissa yhdessä asukkaiden kanssa. Käsikirjoitukset peilaavat eri tavoin opiskelijoiden kokemuksia laitoksissa työpajajakson aikana. Yksi esityksistä on monologi, muut duettoja ja kaikki sisältävät myös musiikkia.

”Laitoksissa vallitseva elämäntunto poikkeaa melko lailla opiskelijoiden omasta elämänpiiristä. Kuitenkin kaikissa paikoissa on löydetty yhteys laitoksen asukkaiden tai asiakkaiden kanssa ja keinona tässä on toiminut taide”, Lehtonen sanoo.

Mukana kurssilla on neljä opiskelijaryhmää, johon kuhunkin kuuluu maisteriopintojaan suorittava näyttelijäopiskelija, tanssi- tai teatteripedagogiikan opiskelija sekä ohjaaja- ja/tai dramaturgiopiskelija. Pedagogiikan opiskelijat ovat vastanneet työpajoista, ohjaaja- ja dramaturgiopiskelijat esitysten käsikirjoituksesta ja ohjauksesta ja näyttelijäopiskelijat esiintyvät.

Jokainen esitys viedään maalis−toukokuun aikana kiertueelle viiteen erilaiseen laitokseen. Samalla opiskelijoilla on mahdollisuus tutkia, miten esitys ja esiintyjyys muuttuvat paikan ja yleisön mukana.

Yleisökontaktikurssin opettajina toimivat Jussi Lehtonen, Mirjami Heikkinen ja Paula Salminen. Kiertue toteutetaan yhteistyössä Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön kanssa.

Kuva: Mitro Härkönen