null Tuulikki Laes väittelee demokraattisesta musiikkikasvatuksesta

Kuva: Kalle Kallio

Tuulikki Laes tarkastelee ArtsEqual-hankkeeseen kuuluvassa väitöstutkimuksessaan demokraattisen musiikkikasvatuksen toteutumisen mahdollisuuksia. Hän nostaa esiin erityisesti vammaiset sekä ikääntyvät aikuiset. Väitöstilaisuus järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 20. toukokuuta 2017.

Väitöskirjassaan The (im)possibility of inclusion. Reimagining the potentials of democratic inclusion in and through activist music education Laes käsittelee osallistamisen ja yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamisen haasteita ja monimutkaisuutta musiikkikasvatuksessa. Inspiraation tutkimukseen antoi helsinkiläinen musiikkikeskus Resonaari, joka tarjoaa musiikinopetusta kaikenikäisille ja -tasoisille oppijoille ja kouluttaa myös ammattimuusikoita. Tutkimuksessa nostetaan esiin sekä vammaiset että ikääntyvät aikuiset, jotka yleensä määritellään musiikkikasvatuksen konteksteissa erityisryhmiksi.

– Musiikkikasvatuksen tavoitteita ja opetusmuotoja ohjaa edelleen ajatus nuoresta ja kyvykkäästä oppijasta. Erityisryhmiin kuuluvat tai eri tavoin oppivat voivat myös saavuttaa täysivaltaisen muusikkouden, kun siihen luodaan mahdollisuudet, Laes huomauttaa.

Väitöstutkimus sisältää neljä artikkeleina julkaistua osatutkimusta. Niissä Laes selvittää, minkälaisia merkityksiä myöhäisikäisten rockyhtyeessä soittavat naiset antavat musiikin oppimiselle ja miten nämä merkitykset lisäävät ikääntyvien tarpeiden huomiointia musiikkikasvatuksessa. Laes tutkii myös, miten musiikinopettajakoulutuksen ymmärrys ammatillisuudesta laajentuu kun Resonaarin muusikot opettavat musiikkikasvatuksen opiskelijoita. Lisäksi hän tarkastelee, minkälaisilla konkreettisilla tavoilla Resonaarin opettajat pyrkivät takaamaan oppimisen tasa-arvon sekä minkälaisia edellytyksiä opettaja-aktivismiin liittyvä osallistaminen asettaa musiikkikasvatuksen tutkimukselle.

– Havaitsin, että muutos kohti tasa-arvoisempaa musiikkikasvatusta lähtee opettajista, jotka sitoutuvat edistämään oppijoiden musiikillista toimijuutta heidän vaihtelevista kyvyistään ja lahjakkuudestaan riippumatta. Demokraattinen inkluusio saavutetaan, kun tavoitteellinen musiikinopiskelu mahdollistetaan kaikille silloinkin, kun se vaatii totuttujen toimintatapojen muuttamista, Laes toteaa.

Tuulikki Laeksen tutkijaesittely ja videohaastattelu
 

TERVETULOA VÄITÖSTUTKIMUKSEN ESITTELYTILAISUUTEEN RESONAARIIN MAANANTAINA 22.5.2017 klo 18-19.30

Tervetuloa Resonaariin juhlistamaan Tuulikki Laeksen väitöskirjaa ja kuulemaan väitöksen tutkimustuloksia maanantaina 22.5.2017 klo 18.00. Inspiraation tutkimukseen antoi Resonaari, jossa Laes on aiemmin työskennellyt opettajana.

Koulutusillan yhteydessä kerromme myös kuulumisia NordPlus Junior ”Meeting in Music” –hankkeesta, missä Resonaarin rinnalla partnereina ovat olleet ruotsalaiset, latvialaiset ja virolaiset kollegat.

Riskiryhmän ja Resonaarigroupin muusikot ovat myös paikalla eli luvassa on myös musiikkia!

Illan päätteeksi tarjolla on pientä purtavaa eli aikaa jää keskusteluun ja toisten tapaamiseen.

Koulutus on maksuton.

Tapahtuman järjestää Musiikkikeskus Resonaari, NordPlus Junior ”Meeting in Music” -hanke & Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston tukema ArtsEqual-hanke.

ILMOITTAUDU LÄHETTÄMÄLLÄ VAHVISTUS ”Osallistun 22.5.2017 koulutukseen” OSOITTEESEEN: resonaari@resonaari.fi . Ilmoita tarvittaessa erityisruokavaliosi.