null Tutkimuskatsauksia taiteen ja kulttuurin vaikutuksistaTurun ammattikorkeakoulun Taikusydän-yhteyspisteen projektisuunnittelija Liisa Laitinen on koonnut viimeisintä kansainvälistä tutkimustietoa taiteen ja kulttuurin sosiaalisista hyvinvointivaikutuksista ja terveysvaikutuksista Sitralle. Laitinen on myös mukana ArtsEqualissa ja hän on ollut mukana kirjoittamassa ArtsEqualin Taide ja hyvinvointi -julkaisua. Taikusydän on ArtsEqualin vuorovaikutuskumppani.

”Kansainvälisen tutkimuksen perusteella on vahvaa näyttöä taiteen ja taiteellisen toiminnan merkityksestä fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä osana hoitoa ja paranemista. Osallistuminen taide- ja kulttuuritoimintaan voi tarjota mahdollisuuksia, tukea ja resursseja edistää terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisella tavalla jokapäiväisessä elämässä”, toteaa Laitinen katsauksessa.

Vahvaa näyttöä on myös taiteen ja taiteellisen toiminnan merkityksestä sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. ”Taide ja taiteellinen toiminta on tutkimuksissa liitetty lukuisiin positiivisiin sosiaalisiin vaikutuksiin, kuten sosiaalisen osallistumisen ja osallisuuden lisäämiseen, syrjäytymisen vähentämiseen sekä yksinäisyyden lievittämiseen. Taiteellisen toiminnan myötä on mahdollista oppia ja kehittää sosiaalisia taitoja, saada tukea ja rakentaa verkostoja, joita voi monin tavoin hyödyntää jokapäiväisessä elämässä,” Laitinen kirjoittaa.

https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-sosiaalisen-hyvinvoinnin-vaikutuksiin/

https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksiin/

Lue myös: Julkaisu: Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua