Toimenpidesuositus on suunnattu terveyspalveluja tuottaville tahoille, taidetta ja taidetoimintaa tuottaville palveluntarjoajille, sote- ja kulttuurialan kouluttajille ja...
Kuva: Matti Snellman / HUS Terveydenhuoltoala voisi tulla entistä ihmiskeskeisemmäksi, potilaslähtöisemmäksi ja tasa-arvoisemmaksi taiteen ja kulttuurin keinoin, toteaa...
  SONGLAB is a new open access and free-off-charge workshop concept that offers for young people interested in making own music a learning environment for songwriting...
Warmly welcome to the ArtsEqual’s Research Sprint keynote lecture and panel discussion on Monday 7th October at the House of Science and Letters, 'Tieteiden...
Photo: Nacho Correa ArtsEqual researcher Jussi Lehtonen visited an Uruguayan theatre group that performs trans stories. We are in the Uruguayan countryside near the...
Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettava, kasvatustieteen maisteri Maija Puromies tutkii venezuelalaista sosiaalista musiikkikasvatusmenetelmä El Sistemaa ja...
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori Marja-Leena Juntusen, FT, KL, MuM musiikkikasvatuksen alalle sijoittuva tutkimustyö liittyy...
Kuva: Kai Lehikoinen Taidekasvatuksella on käyttämätöntä potentiaalia sellaisten lasten ja nuorten osalta, jotka ovat vaarassa syrjäytyä myöhemmin, sanovat...
ArtsEqual-hanke tarjoaa Yhteistyötä ja rajanylityksiä - Saavutettavuus ja osallisuus musiikkikasvatuksessa -koulutuspäivän yhteistyössä Koulujen musiikinopettajat ry:n...
  OSA 1 Osallisuuden edistäminen Jaksossa keskustellaan osallisuudesta yhteiskuntaan hyvinvoinnin lähtökohtana. Miten osallisuus onnistuu eri elämäntilanteissa...
ArtsEqual -hanke on mukana Työterveyslaitoksen, Kelan ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen järjestettävässä mestarikurssissa, joka käsittelee suomalaisen yhteiskunnan...
Taideyliopiston kurssilla tutkitaan, miten teatteri ja musiikki voivat toimia tasa-arvoisen kohtaamisen keinona palvelukodissa, vastaanottokeskuksessa, vankilassa tai...
  Time: Monday, the 28th January 2019, at 5 PM Place: National Museum, Auditorium (Mannerheimintie 33, Helsinki) Trying to be at home in the world: Education, equality...
100 minuuttia taidetta -kampanja innostaa osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan joka viikko. Kampanja kutsuu mukaan erityisesti sosiaali-...
Ihminen on hyvä asia – soten, hyten ja kulttuurin yhdyspinnoilla -seminaari pidettiin tiistaina 19.3.2019 Musiikkitalossa Helsingissä. Seminaarissa pohdittiin muun muassa,...
Kuva: Kalle Kallio Kasvatustieteen professori Gert Biesta näkee taiteen paikkana, jossa voi työstää kysymystä minuudesta, haluista ja maailmassa olemisesta. Sillä on...
Mariana Siljamäki (LitT) on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori, jonka opetusalueina ovat tanssipedagogiikka, kehollinen ilmaisu ja...
In her talk, Tuulikki talks about music as a tool to create a more inclusive society, especially towards elderly people. Ageism is an increasing social issue: afterall, we are...
The Equally Well Podcast is produced by the Finnish ArtsEqual initiative and University of the Arts Helsinki's research centre CERADA. The podcast series highlights research...
ArtsEqualin rahoittajan, Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen ohjelmanjohtajat järjestävät Helsingissä 30.1.–8.2.2019 neljä temaattista keskustelutilaisuutta...