Suomen suurin taiteen tutkimuksen hanke ArtsEqual julkaisi raportin tasa-arvon kysymyksistä taidekasvatuksen ja taiteen peruspalveluissa. Taiteen ja taidekasvatuksen...
Suomen suurin taidetutkimuksen hanke on päättymässä. Voiko tasa-arvo olla lähtökohta taiteelle ja taidekoulutuspalveluille? ArtsEqual -päätösseminaari...
Eeva Anttila, Eriarvoisuuden kitkemisen mestarikurssi 17.8. from Kaskas Media on Vimeo.
Taideyliopiston professorien ja ArtsEqual-tutkijoiden Eeva Anttilan ja Marja-Leena Juntusen Näkökulmia kansalliseen lapsistrategiaan -raportin voi lukea...
Routledge has published a new open-access book Expanding Professionalism in Music and Higher Music Education, A Changing...
Tämä ArtsEqual-toimenpidesuositus on suunnattu kunnille, oppilaitoksille ja yksittäisille opettajille yhdenvertaisuuden edistämiseksi peruskoulun, lukion ja taiteen...
Photo: Eeva Anttila This policy brief has been originally published in January 2019 in Finnish. It has been addressed to the Finnish National Agency for Education,...
Toimenpidesuositus on suunnattu terveyspalveluja tuottaville tahoille, taidetta ja taidetoimintaa tuottaville palveluntarjoajille, sote- ja kulttuurialan kouluttajille ja...
Kuva: Matti Snellman / HUS Terveydenhuoltoala voisi tulla entistä ihmiskeskeisemmäksi, potilaslähtöisemmäksi ja tasa-arvoisemmaksi taiteen ja kulttuurin keinoin, toteaa...
  SONGLAB on uusi kaikille oman musiikin tekemisestä kiinnostuneille nuorille avoin ja maksuton biisipajamalli, joka tarjoaa puitteet säveltää, sanoittaa ja tuottaa omaa...
Warmly welcome to the ArtsEqual’s Research Sprint keynote lecture and panel discussion on Monday 7th October at the House of Science and Letters, 'Tieteiden...
Photo: Nacho Correa ArtsEqual researcher Jussi Lehtonen visited an Uruguayan theatre group that performs trans stories. We are in the Uruguayan countryside near the...
Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettava, kasvatustieteen maisteri Maija Puromies tutkii venezuelalaista sosiaalista musiikkikasvatusmenetelmä El Sistemaa ja...
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori Marja-Leena Juntusen, FT, KL, MuM musiikkikasvatuksen alalle sijoittuva tutkimustyö liittyy...
Kuva: Kai Lehikoinen Etsivä kulttuurityö on investointi tulevaisuuteen. Etsivä kulttuurityö edistää lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta ja siten tukee heidän...
ArtsEqual-hanke tarjoaa Yhteistyötä ja rajanylityksiä - Saavutettavuus ja osallisuus musiikkikasvatuksessa -koulutuspäivän yhteistyössä Koulujen musiikinopettajat ry:n...
  OSA 1 Osallisuuden edistäminen Jaksossa keskustellaan osallisuudesta yhteiskuntaan hyvinvoinnin lähtökohtana. Miten osallisuus onnistuu eri elämäntilanteissa...
ArtsEqual -hanke on mukana Työterveyslaitoksen, Kelan ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen järjestettävässä mestarikurssissa, joka käsittelee suomalaisen yhteiskunnan...
Taideyliopiston kurssilla tutkitaan, miten teatteri ja musiikki voivat toimia tasa-arvoisen kohtaamisen keinona palvelukodissa, vastaanottokeskuksessa, vankilassa tai...
  Time: Monday, the 28th January 2019, at 5 PM Place: National Museum, Auditorium (Mannerheimintie 33, Helsinki) Trying to be at home in the world: Education, equality...