Arts@School

Arts@School:

Tutkimusryhmä

 

Eeva Anttila: Arts@School

 

Arts@School-ryhmä, eli “Kouluryhmä”, kohdistaa huomionsa siihen, miten taide voi tukea tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppimiseen ja osallistumiseen suomalaisissa kouluissa. Keskeisenä lähtökohtana on tukea uuden perusopetuksen opetussuunnitelman jalkautumista ja käytännön toteutusta. Uusi opetussuunnitelma korostaa yhteisöllistä, toiminnallista oppimista, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

Taidepedagogiikan asiantuntijoista koostuva ryhmä toimii yhteistyössä koulujen kanssa ja kehittää taiteita yhdistäviä pedagogisia menetelmiä, joissa kehollisuus, aistisuus, yhteisöllisyys, materiaalisuus ja digitaalisuus kietoutuvat yhteen. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia kokemuksia ja oppimista monialaiset, taidepedagogiset menetelmät tuottavat ja tutkivat niiden vaikuttavuutta esimerkiksi oppimisvalmiuksiin ja kouluviihtyvyyteen. Erityisen kiinnostuksen kohteena on se, miten tällainen pedagogiikka voi tukea niitä oppijoita, joiden kohdalla perinteiset pedagogiset menetelmät tuottavat haasteita. Keskeisenä kysymyksenä on, miten taide voi tukea jokaisen oppijan mahdollisuutta kokea olevansa pystyvä, lahjakas, erityinen ja arvokas yhteisön jäsen. Ryhmä toteuttaa kokeiluja ja interventioita eri kouluissa, pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella. Se tekee yhteistyötä muun muassa Opetushallituksen kanssa.

 

Tutkimusryhmässä on professoreita, post doc -tutkijoita ja jatko-opiskelijoita tanssi- ja teatteripedagogiikan, musiikkikasvatuksen ja kuvataidekasvatuksen aloilta, asiantuntijoita liikuntakasvatuksen, oppimispsykologian aloilta, sekä kansainvälisiä partnereita.

Lisäksi ryhmään kuuluu affilioituneita jatko-opiskelijoita Taideyliopistosta sekä Helsingin ja Oulun yliopistoista.

 • Ryhmänjohtaja: Tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • Musiikkikasvatuksen professori Marja-Leena Juntunen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Post doc tutkija Heidi Partti, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Post doc tutkija, musiikin lehtori Hanna Nikkanen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Post doc tutkija, tanssipedagogi Isto Turpeinen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • Tohtorikoulutettava, teatteripedagogiikan lehtori Riku Saastamoinen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • Tohtorikoulutettava Minja Koskela, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Olli-Taavetti Kankkunen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Aleksi Ojala, Sibelius Academy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Analia Capponi-Savolainen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Linda Toivanen, Sibelius Academy, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Liisa Jaakonaho, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • Tohtorikoulutettava Maija Puromies, Itä-Suomen yliopisto.
 • Projektitutkija Mari Martin, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • Tutkimusassistentti Jukka Heiskanen
 • Tutkimusassistentti Janne Jokelainen
 • Tutkimusassistentti Pipsa Tuppela

Konsortion ulkopuoliset kotimaiset tutkijat

 • Taidekasvatuksen professori Anniina Suominen, Aalto-yliopisto
 • Professori Mari Tervaniemi, Helsingin Yliopisto
 • Yliopistonlehtori Kaisa Tiippana, Helsingin Yliopisto
 • Yliopistonlehtori Mariana Siljamäki, Jyväskylän yliopisto
 • Post doc -tutkija Cecilia Björk, Åbo Akademi
 • Jatko-opiskelija, taidepedagogi, mediataiteilija Tomi Dufva, Aalto-yliopisto
 • Jatko-opiskelija Katja Sutela, Oulun yliopisto
 • Jatko-opiskelija Tanja Linnavalli, Helsingin yliopisto
 • Erityispedagogiikan dosentti, kasvatustieteen yliopistonlehtori Minna Törmänen, Helsingin yliopisto
 • Tutkimusassistentti Erica Michelson, Helsingin Yliopisto
 • Tutkimusassistentti Jenni Vähämaa, Helsingin Yliopisto
 • Tutkimusassistentti Hanna Partanen, Helsingin Yliopisto
 • Tutkimusassistentti Julia Laine, Helsingin Yliopisto
 • Tutkimusassistentti Karolina Ginman, Helsingin Yliopisto

Kansainväliset partnerit

 • Professori Charlotte Svendler Nielsen, Kööpenhaminan yliopisto
 • Professori Ralph Buck, Aucklandin yliopisto
 • Professori Nicholas Rowe, Aucklandin yliopisto
 • Lehtori Rose Martin, Aucklandin yliopisto