null Missä mennään sote-uudistus? Oppimisjamit kuntatoimijoille 4.10.2016Missä mennään sote-uudistus? Osa 1

 

10.05 Kelan yhteiskuntasuhteiden johtaja, professori Olli Kangas: Tervetuloa
10:15 Erityisasiantuntija Sari Koskinen, Sosiaalia- ja terveyspalveluosasto,STM: Soteuudistuksen lakiluonnos
10:45 Pääsihteeri Tuija Brax, Sydänliitto: ”Terveyden edistäminen on miljardiluokan kysymys
11.15 Lyhyt tauko
11.25 Kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, opetus- ja kulttuuriministeriö:
"Prosenttiperiaate taiteen saavutettavuuden edistäjänä"

 

Missä mennään sote-uudistus? Osa 2

 

13:00 Museolehtori Sanni Pöntinen ja kehittämispäällikkö, palvelupäällikkö Marjut Lindell, Tampereen kaupunki: “Koska elämänsisältöä on ikävää hoitaa lääkityksellä”- Palvelukumppanuudella kohti laaja-alaista palveluintegraatiota

 

Missä mennään sote-uudistus? Kulttuuristen ja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen ja kulttuurinen hyvinvointi kunnissa ja maakunnissa

Paikka: Musiikkitalon Sonore, Helsinki
Aika: klo 9.30-16.00

Kulttuuriin ja taiteisiin osallistuminen sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti ovat kansainvälisen ihmisoikeuksien julistuksen ja Suomen perustuslain turvaamia yksilön perusoikeuksia. Tutkimukset osoittavat, että aktiivisella osallistumisella taiteisiin ja kulttuuriin on positiivisia vaikutuksia muun muassa yksilön subjektiivisesti kokemaan hyvinvointiin, terveyteen, sosiaaliseen pääomaan, mielialaan, elämänlaatuun ja jopa eliniän odotteeseen.

ArtsEqual-hankkeen ja Kuntaliiton järjestämissä oppimisjameissa pohdittiin, miten kulttuuristen ja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen ja kulttuurinen hyvinvointi toteutuvat kunnissa ja maakunnissa nyt ja sote-uudistuksen jälkeisessä maailmassa. Miten varmistetaan kaikkien oikeus kulttuuriin ja taiteisiin läpi elämänkaaren ja kaikissa elämäntilanteissa? Mitä toimenpiteitä tarvitaan?

Aamupäivällä oppimisjameissa kuultiin neljä asiantuntijapuheenvuoroa, jotka käsittelivät sote-uudistusta, sote-alan ja kulttuurialan yhteistyötä ja prosenttiperiaatetta.

Iltapäivällä työstettiin yhdessä valikoituja aiheita Learning Café -menetelmällä. Keskustelun teemat menetelmää varten koottiin ilmoittautumislomakkeen avulla osallistujilta. Lomakkeella kysyttiin kulttuuristen ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumiseen ja kulttuuriseen hyvinvointiin liittyen, mitä sote-uudistusta koskevia tärkeitä teemoja haluaisit nostaa keskusteluun.

Puhujien esitysmateriaali

Kai Lehikoisen avauspuhe
Erityisasiantuntija Sari Koskinen, Sosiaalia- ja terveyspalveluosasto,STM: Soteuudistuksen lakiluonnos
Pääsihteeri Tuija Brax, Sydänliitto: ”Terveyden edistäminen on miljardiluokan kysymys
Kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, opetus- ja kulttuuriministeriö: "Prosenttiperiaate taiteen saavutettavuuden edistäjänä"
Museolehtori Sanni Pöntinen ja kehittämispäällikkö, palvelupäällikkö Marjut Lindell, Tampereen kaupunki: “Koska elämänsisältöä on ikävää hoitaa lääkityksellä”- Palvelukumppanuudella kohti laaja-alaista palveluintegraatiota