ArtsEqual – the biggest research project in the arts in Finland –published a report on equality issues connected to arts education and basic services in the arts. ...
The biggest research project on arts research in Finland is about to finish. Can equality be the starting point for arts and art education services? Watch the...
Eeva Anttila, Eriarvoisuuden kitkemisen mestarikurssi 17.8. from Kaskas Media on Vimeo.
Taideyliopiston professorien ja ArtsEqual-tutkijoiden Eeva Anttilan ja Marja-Leena Juntusen Näkökulmia kansalliseen lapsistrategiaan -raportin voi lukea...
Routledge has published a new open-access book Expanding Professionalism in Music and Higher Music Education, A Changing...
This ArtsEqual policy recommendation offers research-based insights and practical examples for enacting reasonable accommodation in music education. It utilises...
Photo: Eeva Anttila This policy brief has been originally published in January 2019 in Finnish. It has been addressed to the Finnish National Agency for Education,...
This policy brief is intended for healthcare authorities and health service organisations, producers of art, artistic activities, and art-related services, educators and...
Kuva: Matti Snellman / HUS Terveydenhuoltoala voisi tulla entistä ihmiskeskeisemmäksi, potilaslähtöisemmäksi ja tasa-arvoisemmaksi taiteen ja kulttuurin keinoin, toteaa...
  SONGLAB is a new open access and free-off-charge workshop concept that offers for young people interested in making own music a learning environment for songwriting...
Warmly welcome to the ArtsEqual’s Research Sprint keynote lecture and panel discussion on Monday 7th October at the House of Science and Letters, 'Tieteiden...
Photo: Nacho Correa ArtsEqual researcher Jussi Lehtonen visited an Uruguayan theatre group that performs trans stories. We are in the Uruguayan countryside near the...
Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettava, kasvatustieteen maisteri Maija Puromies tutkii venezuelalaista sosiaalista musiikkikasvatusmenetelmä El Sistemaa ja...
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori Marja-Leena Juntusen, FT, KL, MuM musiikkikasvatuksen alalle sijoittuva tutkimustyö liittyy...
Photo: Kai Lehikoinen Cultural outreach work is an investment for the future. Cultural outreach work promotes the cultural participation of children and young people...
ArtsEqual-hanke tarjoaa Yhteistyötä ja rajanylityksiä - Saavutettavuus ja osallisuus musiikkikasvatuksessa -koulutuspäivän yhteistyössä Koulujen musiikinopettajat ry:n...
  OSA 1 Osallisuuden edistäminen Jaksossa keskustellaan osallisuudesta yhteiskuntaan hyvinvoinnin lähtökohtana. Miten osallisuus onnistuu eri elämäntilanteissa...
ArtsEqual -hanke on mukana Työterveyslaitoksen, Kelan ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen järjestettävässä mestarikurssissa, joka käsittelee suomalaisen yhteiskunnan...
Taideyliopiston kurssilla tutkitaan, miten teatteri ja musiikki voivat toimia tasa-arvoisen kohtaamisen keinona palvelukodissa, vastaanottokeskuksessa, vankilassa tai...
  Time: Monday, the 28th January 2019, at 5 PM Place: National Museum, Auditorium (Mannerheimintie 33, Helsinki) Trying to be at home in the world: Education, equality...